Informacja o odbieraniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych

Podczas odbioru odpadów zmieszanych, który odbywa się co dwa tygodnie, nie będą odbierane odpady zmieszane wystawione w workach lub luzem.

nformujemy, że gromadzenie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, powinno odbywać się w pojemnikach metalowych lub z tworzywa sztucznego o pojemności od 110 l do 360 l, dostosowanych do odbioru przez wyspecjalizowane pojazdy (śmieciarki).

 

W związku z powyższym podczas odbioru odpadów zmieszanych, który odbywa się co dwa tygodnie, nie będą odbierane odpady zmieszane wystawione w workach lub luzem.

 

Właściciele nieruchomości powinni posiadać pojemniki w ilości dostosowanej do ilości wytwarzanych odpadów zmieszanych i gromadzić te odpady w pojemnikach, a nie workach.