Informacja dotycząca zbiórki odpadów biodegradowalnych

Informujemy, iż odbiór odpadów ulegających biodegradacji (odpadów zielonych) bezpośrednio sprzed posesji odbędzie się w miesiącu listopadzie, zgodnie z obowiązującymi w poszczególnych sołectwach harmonogramami odbioru odpadów segregowanych. Odpady te powinny być zgromadzone w workach koloru brązowego z napisem „Bio”.

Zapotrzebowanie na worki koloru brązowego „Bio” (max. do 10 szt./nieruchomość) z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne należy zgłosić telefonicznie w miesiącu wrześniu pod następujące numery telefonów:

 

Sołectwa: Dwory Drugie, Stawy Monowskie Włosienica, Poręba Wielka, Zaborze, Grojec bez ulic: Adolfin, Bagienna, Beskidzka, Kolista, Kamienna, Marii Radziwiłł, Zerwisko

Pod numerami telefonów: 33/ 844 54 20, 33/ 844 00 14

 

Sołectwa: Broszkowice, Babice, Brzezinka, Pławy, Harmęże, Rajsko, Grojec ulice: Adolfin, Bagienna, Beskidzka, Kolista, Kamienna, Marii Radziwiłł, Zerwisko

Pod numerami telefonów: 32/ 269 64 81, 32/ 216 21 09

 

Worki w deklarowanej przez mieszkańca ilości zostaną dostarczone przez firmę odbierającą odpady w miesiącu październiku.

Informujemy również, iż odpady zielone można oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Porębie Wielkiej przy ul. Wadowickiej 84 (na terenie firmy „Trevira”), od poniedziałku do piątku w godzinach 900 -1700 oraz w soboty w godzinach 800 – 1300, w ilości do 0,5m3/nieruchomość na miesiąc.