Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości Broszkowice i Babice

Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości Broszkowice i Babice (ulice: Krakowska, Graniczna, Daleka, Zakładowa, Krańcowa, Orzechowa, Zamknięta, Różana, Grunwaldzka, Handlowa, Topolowa, Nad Sekwaną).

Informujemy, iż obowiązującym terminem odbioru odpadów zmieszanych jest dzień 3.01.2019 r.

Dodatkowy termin odbioru odpadów segregowanych dla danych nieruchomości został ustalony na dzień 8.01.2019 r.

Wszelkich informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Oświęcim pod numerem telefonu: 33 844 95 56.

Tagi