Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Oświęcim

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Oświęcim

 

 

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Oświęcim

Rok

Podmiot

2018

SUEZ Południe Sp. z o. o., ul. Dębowa 26/28, 42-200 Częstochowa

Podwykonawca:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE „EKO-KOMBID” Beata Obstarczyk, ul. Długa 10A, 32-642 Włosienica

2017

REMONDIS KRAKÓW Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków

Podwykonawca:  Konsorcjum Firm:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Bema 12A, 32-602 Oświęcim;

PUH EKO-KOMBID MAREK OBSTARCZYK, ul. Długa 10A,32-642 Włosienica;

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE „EKO-KOMBID” Beata Obstarczyk, ul. Długa 10A, 32-642 Włosienica,

Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim.

2016

Konsorcjum firm:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Bema 12A,

PUH EKO-KOMBID Marek Obstarczyk, ul. Zieleni 4, 32-642 Włosienica,

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „EKO-KOMBID” Beata Obstarczyk, ul. Zieleni 4, 32-642 Włosienica,

Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim.