Ogłoszenie o zakończeniu naboru

Ogłoszenie o zakończeniu naboru Czwartek, 20 czerwca 2024 Informujemy o zakończeniu naboru wniosków o użyczenie kompostowników mieszkańcom gminy Oświęcim.

Kompostowniki dla mieszkańców gminy Oświęcim

Kompostowniki dla mieszkańców gminy Oświęcim Piątek, 17 maja 2024 3 czerwca 2024 roku rozpocznie się nabór wniosków o użyczenie kompostowników. W ramach przedsięwzięcia mieszkaniec gminy Oświęcim może otrzymać kompostownik o pojemności min. 720 litrów w ramach umowy użyczenia na okres 12 miesięcy, po tym terminie kompostownik przechodzi na jego własność.

Aplikacja "Kiedy Śmieci"

Aplikacja Czwartek, 9 maja 2024 Zachęcamy do zainstalowania darmowej i intuicyjnej aplikacji „Kiedy Śmieci”. Aplikacja przypomina o dacie odbioru odpadów.

Wielkanocne segregowanie

Wielkanocne segregowanie Czwartek, 28 marca 2024 Święta Wielkanocne to okazja do spotkań z najbliższymi przy świątecznym stole, na którym można znaleźć mnóstwo wielkanocnych pyszności, takich jak tradycyjny żurek, pieczona kiełbasa, mazurek...

Mobilny odbiór elektrośmieci

Mobilny odbiór elektrośmieci Wtorek, 12 marca 2024 Posiadasz niepotrzebną lodówkę, pralkę czy inny sprzęt elektroniczny o większych gabarytach? Nie masz możliwości samodzielnego transportu do PSZOK? Zgłoś duże elektrośmieci do bezpłatnego odbioru bezpośrednio ze swojego domu!

Kompostownik to same korzyści

Kompostownik to same korzyści Czwartek, 15 lutego 2024 Dlaczego warto mieć kompostownik? Jak go założyć? Zapraszamy do przeczytania rozmowy z prof. URK Mateuszem Malinowskim z Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zrealizowanej przez Zespół Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Informacja o opłatach za odpady

Informacja o opłatach za odpady Środa, 31 stycznia 2024 Wysokość opłat za odpady pozostaje bez zmian, co oznacza, że w tym roku nie będziemy wysyłać indywidualnych zawiadomień wraz z blankietami do opłat. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Środa, 17 stycznia 2024 Informujemy, że w 2024 roku stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Harmonogram odbioru odpadów w 2024 roku

Harmonogram odbioru odpadów w 2024 roku Środa, 3 stycznia 2024 Urząd Gminy Oświęcim informuje, że usługę w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Oświęcim, w okresie od stycznia do grudnia 2024 r. wykonywać będzie konsorcjum firm: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Bema 12 A, 32 – 602 Oświęcim, Przedsiębiorstwo Usługowo–Handlowe „EKO – KOMBID” Beata Obstarczyk, ul. Długa 10A, 32 – 642 Włosienica. Konsorcjum wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego.

KARTA PSZOK dla mieszkańców Gminy Oświęcim

KARTA PSZOK dla mieszkańców Gminy Oświęcim Wtorek, 9 stycznia 2024 W celu ułatwienia korzystania z PSZOK, jego prowadzący, tj. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. przekaże mieszkańcom Gminy Oświęcim bezpłatnie Karty PSZOK. Karty będą wydawane podczas pierwszego przekazania odpadów bezpośrednio w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Bema 12A w Oświęcimiu.

Harmonogramy odbioru odpadów na rok 2024

Harmonogramy odbioru odpadów na rok 2024 Piątek, 29 grudnia 2023 Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami odbioru odpadów w 2024 roku.

Informacja o kontroli nieruchomości niezamieszkałych

Informacja o kontroli nieruchomości niezamieszkałych Wtorek, 31 października 2023 Informujemy, że realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zwanej dalej u.c.p.g.), prowadzone są kontrole nieruchomości niezamieszkałych, w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Zaproszenie do badania - kompostowniki

Zaproszenie do badania - kompostowniki Piątek, 27 października 2023 Zapraszamy do udziału w badaniu dotyczącym kompostowania bioodpadów. Badanie ma na celu oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi u źródła w poszczególnych gminach.

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania dot. utworzenia i prowadzenia stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania dot. utworzenia i prowadzenia stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Czwartek, 21 września 2023 Wójt Gminy Oświęcim zaprasza do składania ofert cenowych dot. utworzenia i prowadzenia na terenie Gminy Oświęcim lub w odległości nie większej niż 2 km od granic administracyjnych gminy stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Oświęcim w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Poniedziałek, 7 sierpnia 2023 Przypominamy, że właściciel nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obowiązek wpisania się do rejestru BDO dla nowego rodzaju podmiotów

Obowiązek wpisania się do rejestru BDO dla nowego rodzaju podmiotów Czwartek, 3 sierpnia 2023 Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego informuje, że w dniu 24 maja 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.

Gdzie i kiedy segregować olej jadalny?

Gdzie i kiedy segregować olej jadalny? Czwartek, 18 maja 2023 Gdzie i kiedy segregować zużyte oleje jadalne, aby zajęło to jak najmniej czasu? Sprawdź, jakie to łatwe!

Dzień bez śmiecenia

Dzień bez śmiecenia Czwartek, 11 maja 2023 Segregujesz odpady? Wiesz, dlaczego to takie ważne? Rozumiesz, że z odpadów mogą powstać nowe surowce? Wiesz, że jakość posegregowanego odpadu ma znaczenie? Świetnie!

Pojemniki na olej już czekają!

Pojemniki na olej już czekają! Wtorek, 18 kwietnia 2023 Gmina Oświęcim dołączyła do EKO projektu segregacji kolejnego odpadu, jakim jest zużyty olej jadalny. Na terenie gminy pojawiło się 13 pojemników przeznaczonych do segregacji zużytego oleju i tłuszczu jadalnego.

Segreguj olej!

Segreguj olej! Czwartek, 13 kwietnia 2023 Gmina Oświęcim dołączyła do EKO projektu segregacji kolejnego odpadu, jakim jest zużyty olej jadalny. Na terenie gminy pojawi się 13 pojemników przeznaczonych do segregacji zużytego oleju i tłuszczu jadalnego.

archiwum wiadomości