Harmonogram odbioru odpadów w 2024 roku

Urząd Gminy Oświęcim informuje, że usługę w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Oświęcim, w okresie od stycznia do grudnia 2024 r. wykonywać będzie konsorcjum firm: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Bema 12 A, 32 – 602 Oświęcim, Przedsiębiorstwo Usługowo–Handlowe „EKO – KOMBID” Beata Obstarczyk, ul. Długa 10A, 32 – 642 Włosienica. Konsorcjum wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego.

 

Na terenie sołectw: Broszkowice, Babice, Brzezinka, Harmęże, Pławy, Rajsko, Stawy Grojeckie (ulice: Adolfin, Bagienna, Beskidzka, Kolista, Kamienna, Marii Radziwiłł, Zerwisko) usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych będzie świadczona przez firmę ZUK Sp. z o. o., ul. Bema 12 A, 32 – 600 Oświęcim.

 

Numer telefonu kontaktowego ZUK Sp. z o.o.: 33 842 30 97, 33 842 03 99, 33 476 81 25 lub 33 476 80 52.

 


Sołectwa: Dwory Drugie, Grojec (bez ulic: Adolfin, Bagienna, Beskidzka, Kolista, Kamienna, Marii Radziwiłł, Zerwisko), Poręba Wielka, Stawy Monowskie, Włosienica, Zaborze będzie obsługiwała firma Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „EKO – KOMBID” Beata Obstarczyk, ul. Długa 10A, 32 – 642 Włosienica.

 

Numer telefonu kontaktowego P.U.H. „EKO – KOMBID”: 33/844 54 20 lub 33/844 00 14

  

Harmonogramy odbioru odpadów są także dostępne na stronach internetowych firm:

http://zuk.oswiecim.pl

https://www.eko-kombid.pl