Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Oświęcim w 2023 roku

 

Lokalizacja: 32-600 Oświęcim, ul. Bema 12 A (ZUK Oświęcim)

PSZOK jest czyny:

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00

w soboty w godzinach 8:00 - 13:00

(z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, do którego mieszkańcy Gminy Oświęcim mogą, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oddać selektywnie zebrane odpady komunalne:

 

• szkła, papieru, tworzyw sztucznych i metali,

• opakowań wielomateriałowych,

• bioodpadów (z wyjątkiem osób, które deklarują posiadanie kompostownika przydomowego),

• zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

• mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

• zużytych opon w ilości do 4 szt. z nieruchomości na rok (wyłącznie z samochodów osobowych, ciągników rolniczych i pojazdów jednośladowych),

• przeterminowanych leków i chemikaliów,

• zużytych baterii i akumulatorów,

• odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w ilości do 200 kg na nieruchomość na rok,

• odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

• odpadów niebezpiecznych oraz olei i tłuszczy, detergentów i drewna.

 

UWAGA! PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych

 

W PSZOK można pobrać dodatkowe worki z przeznaczeniem na odpady komunalne segregowane (szkła, papieru, tworzyw sztucznych i metali) oraz worki typu big-bag przeznaczone do gromadzenia odpadów remontowo budowlanych stanowiących odpady komunalne.

Przyjęcie odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych uzależnione jest od wykazania faktu zamieszkania na terenie Gminy Oświęcim poprzez okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszania. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie oraz na własny rachunek.

W celu zasięgnięcia szczegółowych informacji dot. PSZOK zapraszamy do kontaktu:
33 476-80-81 lub 33 842-30-93

 

Ulotka PSZOK