Nieruchomości niezamieszkałe

Informacja dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (działalność gospodarcza)

 

Gmina Oświęcim nie przejęła obowiązku organizacji systemu odbioru odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości niezamieszkałych.

 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, a więc między innymi przedsiębiorcy, kierujący instytucjami kultury, oświaty, zdrowia i zarządzający ogródkami działkowymi, obowiązani są do posiadania indywidualnej umowy na wywóz odpadów komunalnych, podpisanej z firmą, która uzyskała odpowiedni wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych (wykaz takich firm znajduje się w Rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Oświęcim oraz posiadania dowodów uiszczenia opłat za w/w usługi.