Kadencja 2011-2015

 

Kadencja 2011 - 2015

 

Sołtysi w Gminie Oświęcim

 

 

  Sołectwo Babice

 

Anna Zimnal

 

Anna Zimnal

 

 

 

 

 

 

 Sołectwo Broszkowice

 

Marian Gołąb

 

Marian Gołąb

 

 

 

 

 

 

Sołectwo Brzezinka

 

Andrzej Ryszka - Sołtys Brzezinki

 

Andrzej Ryszka

 

 

 

 

Sołectwo Dwory Drugie

 

Stanisław Nowotarski

 

Stanisław Nowotarski

 

 

 

 

Sołectwo Grojec

 

Krzysztof Wolak - Sołtys Grojca

 

Krzysztof Wolak

 

 

 

 

Osada Stawy Grojeckie

 

Wojciech Płonka

 

Wojciech Płonka

 

 

 

 

 Sołectwo Harmęże

 

Edyta Bogusz - Sołtys Harmęż

 

Edyta Bogusz

 

 

 

 

 Sołectwo Pławy

 

Krzysztof Harmata - Sołtys Pław

 

Krzysztof Harmata

 

 

 

 

 Sołectwo Poręba Wielka

 

Maria Brombosz - Sołectwo Poręba Wielka

 

Maria Brombosz

 

 

 

 

 Sołectwo Rajsko

 

Maciej Majerski

 

Maciej Majerski

 

 

 

 

 Sołectwo Stawy Monowskie

 

Arkadiusz Kuwik - Sołectwo Stawy Monowskie

 

Arkadiusz Kuwik

 

 

 

 

 Sołectwo Włosienica

 

Władysław Zaliński

 

Władysław Zaliński

 

 

 

 

 Sołectwo Zaborze

 

adam Nowotarski

 

Adam Nowotarski