Honorowi Obywatele Gminy Oświęcim

 

Tytuł Honorowego Obywatela przyznawany jest - na podstawie art. 18 ust 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późń. zm.) - specjalną uchwałą Rady Gminy.

 

Przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Oświęcim motywowane jest chęcią wyrażenia głębokiego szacunku osobom, których działania wpłynęły na życie mieszkańców Gminy, ale również Polski, a nawet całego świata.

 

Do tej pory, ten tytuł przyznano następującym osobom: