Gmina w liczbach

 

 

Powierzchnia Gminy Oświęcim:             7484 ha            

              

 

 

Liczba mieszkańców (na dzień 31 XII 2020 r.):     18 674 osób

 

 

 

Więcej statystyk dostępnych jest na stronach:

 

Banku Danych Lokalnych 

 

Głównego Urzędu Statystycznego

 

 

Źródło: GUS