Sołectwa

Gmina Oświęcim obejmuje obszar ok. 75 km2 leżą­cy we wschodniej części Kotliny Oświęcimskiej, w widłach rzek Wisły i Soły, w powiecie oświęcimskim, województwa małopolskiego.

 

Gminę tworzy 13 miej­scowości: Babice, Broszkowice, Brzezinka, Dwory Drugie, Grojec, Harmęże,  Łazy, Pławy, Poręba Wielka, Rajsko, Stawy Monowskie,  Włosienica, Zaborze,

 

zorganizowanych w 13 sołectwach (miejscowość Łazy wchodzi w skład sołectwa Grojec, a miejscowość Grojec jest podzielona na dwa sołectwa: Grojec oraz Stawy Grojeckie). 

 

 

 

 

Sołectwo

 

Adres strony www

Sołtys

                                            

Kadencji

2019-2024

Sołectwo Babice

www.babice.gminaoswiecim.pl

Gabriela Buchała

Sołectwo Broszkowice

www.broszkowice.gminaoswiecim.pl

Anna Sporysz

Sołectwo Brzezinka

www.brzezinka.gminaoswiecim.pl

Andrzej Ryszka

Sołectwo Dwory Drugie

www.dworydrugie.gminaoswiecim.pl

Stanisław Nowotarski

Sołectwo Grojec

www.grojec.gminaoswiecim.pl

Krzysztof Wolak

Sołectwo Harmęże

www.harmeze.gminaoswiecim.pl

Adam Zieliński

Sołectwo Poręba Wielka

www.porebawielka.gminaoswiecim.pl

Maria Brombosz

Sołectwo Pławy

www.plawy.gminaoswiecim.pl

Krzysztof Harmata

Sołectwo Rajsko

www.rajsko.gminaoswiecim.pl

Maciej Majerski

Sołectwo Stawy Grojeckie

www.stawygrojeckie.gminaoswiecim.pl

Wojciech Płonka

Sołectwo Stawy Monowskie

www.stawymonowskie.gminaoswiecim.pl

Arkadiusz Kuwik

Sołectwo Włosienica

www.wlosienica.gminaoswiecim.pl

Władysław Zaliński

Sołectwo Zaborze

www.zaborze.gminaoswiecim.pl

Adam Nowotarski