Sołectwa

Gmina Oświęcim obejmuje obszar ok. 75 km2 leżą­cy we wschodniej części Kotliny Oświęcimskiej, w widłach rzek Wisły i Soły, w powiecie oświęcimskim, województwa małopolskiego.

 

Gminę tworzy 13 miej­scowości: Babice, Broszkowice, Brzezinka, Dwory Drugie, Grojec, Harmęże,  Łazy, Pławy, Poręba Wielka, Rajsko, Stawy Monowskie,  Włosienica, Zaborze,

 

zorganizowanych w 13 sołectwach (miejscowość Łazy wchodzi w skład sołectwa Grojec, a miejscowość Grojec jest podzielona na dwa sołectwa: Grojec oraz Stawy Grojeckie). 

 

 

 

 

Sołectwo

 

Adres strony www

Sołtys

                                            

Kadencji

2019-2024

Sołectwo Babice

babice.gminaoswiecim.pl

Gabriela Buchała

Sołectwo Broszkowice

broszkowice.gminaoswiecim.pl

Anna Sporysz

Sołectwo Brzezinka

brzezinka.gminaoswiecim.pl

Andrzej Ryszka

Sołectwo Dwory Drugie

dworydrugie.gminaoswiecim.pl

Stanisław Nowotarski

Sołectwo Grojec

grojec.gminaoswiecim.pl

Krzysztof Wolak

Sołectwo Harmęże

harmeze.gminaoswiecim.pl

Adam Zieliński

Sołectwo Poręba Wielka

porebawielka.gminaoswiecim.pl

Maria Brombosz

Sołectwo Pławy

plawy.gminaoswiecim.pl

Krzysztof Harmata

Sołectwo Rajsko

rajsko.gminaoswiecim.pl

Maciej Majerski

Sołectwo Stawy Grojeckie

stawygrojeckie.gminaoswiecim.pl

Wojciech Płonka

Sołectwo Stawy Monowskie

stawymonowskie.gminaoswiecim.pl

Arkadiusz Kuwik

Sołectwo Włosienica

wlosienica.gminaoswiecim.pl

Władysław Zaliński

Sołectwo Zaborze

zaborze.gminaoswiecim.pl

Adam Nowotarski