Sołtysi w Gminie Oświęcim

Kadencja 2019 - 2024

 

Sołtysi w Gminie Oświęcim

 

 

 

Sołectwo

 

Imię i Nazwisko

E-mail

                                  

Sołectwo Babice

Gabriela Buchała

Sołectwo Broszkowice

Anna Sporysz

Sołectwo Brzezinka

Andrzej Ryszka

Sołectwo Dwory Drugie

Stanisław Nowotarski

Sołectwo Grojec

Krzysztof Wolak

Sołectwo Harmęże

Adam Zieliński

Sołectwo Poręba Wielka

Maria Brombosz

Sołectwo Pławy

Krzysztof Harmata

Sołectwo Rajsko

Maciej Majerski

Sołectwo Stawy Grojeckie

Wojciech Płonka

Sołectwo Stawy Monowskie

Arkadiusz Kuwik

Sołectwo Włosienica

Władysław Zaliński

Sołectwo Zaborze

Adam Nowotarski