Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - trwa od 01 kwietnia 2021 do 30 września 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - trwa od 01 kwietnia 2021 do 30 września 2021 Piątek, 16 kwietnia 2021 Od 1 kwietnia br. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.

Wystawa: "Tatrzańska Niepodległa"

Wystawa: Piątek, 16 kwietnia 2021 Biuro Programu „Niepodległa” we współpracy z Muzeum Tatrzańskim przygotowało wystawę poświęconą znaczeniu gór w rozwoju kultury, sportu i turystyki w II Rzeczypospolitej. Ekspozycja „Tatrzańska niepodległa” dostępna jest bezpłatnie. Zapraszamy wszystkich do korzystania!

Konkurs Fotograficzny

Konkurs Fotograficzny Piątek, 16 kwietnia 2021 Zapraszamy do udziału w VI edycji międzynarodowego konkursu fotograficznego „Inspiracje słońcem”. Przedmiotem fotografii powinno być Słońce – nasza gwiazda dzienna.

Sesja XXXII Rady Gminy Oświęcim, 21 kwietnia 2021 r. godz. 10:00

Sesja XXXII Rady Gminy Oświęcim, 21 kwietnia 2021 r. godz. 10:00 Piątek, 16 kwietnia 2021 Zapraszamy na Sesję Rady Gminy Oświęcim, która odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00 w sali Domu Ludowego w Grojcu ul. Główna 1. Sesja może odbywać się w trybie stacjonarnym, zdalnym lub hybrydowym.

Wyłożenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Harmęże i Pławy

Wyłożenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Harmęże i Pławy Czwartek, 15 kwietnia 2021 Od 23 kwietnia 2021 r. do 14 maja 2021r zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Harmęże i Pławy. Uwagi do projektów planów można składać w terminie do dnia 31maja 2021 r.

Dofinansowanie dla przedsiębiorców

Dofinansowanie dla przedsiębiorców Środa, 14 kwietnia 2021 Zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi możliwościami finansowania wybranych przedsięwzięć małopolskich przedsiębiorców w kwietniu 2021 r.

Dzień Pamięci o Wysiedlonych

Dzień Pamięci o Wysiedlonych Wtorek, 13 kwietnia 2021 Wójt Gminy Oświęcim zaprasza

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Poniedziałek, 12 kwietnia 2021 Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o: 1. wydaniu 31 marca 2021 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.71.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz remont linii kolejowej nr 93 w km od 22,345 do 27,800 i w km od 28,612 do 28,676 wraz ze stacją Oświęcim i pozostałymi liniami kolejowymi zlokalizowanymi na stacji Oświęcim 2. Nadaniu ww. decyzji znak: WI-IV.746.1.71.2020 rygoru natychmiastowej wykonalności.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Niedziela, 11 kwietnia 2021 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2020 r. na terenie Miasta Oświęcim i Gminy Oświęcim.

archiwum wiadomości