Protokół wyników głosowania z Wyborów Sołeckich

Protokół wyników głosowania z Wyborów Sołeckich Niedziela, 31 marca 2019 Protokół wyników z Wyborów Sołeckich zarządzonych na dzień 31 marca 2019 w Gminie Oświęcim ...

Frekwencja w Wyborach Sołeckich 2019

Frekwencja w Wyborach Sołeckich 2019 Niedziela, 31 marca 2019 FREKWENCJA w Wyborach Sołeckich zarządzonych na dzień 31 marca 2019 r. na terenie Gminy Oświęcim - wyniosła 17,22%.

 

 

W poszczególnych sołectwach:

Frekwencja w Wyborach Sołeckich 2019 na godz. 13:00

Frekwencja w Wyborach Sołeckich 2019 na godz. 13:00 Niedziela, 31 marca 2019 FREKWENCJA z godz. 13:00 w Wyborach Sołeckich zarządzonych na dzień 31 marca 2019 r. na terenie Gminy Oświęcim - wyniosła 9,32%.

 

 

W poszczególnych sołectwach:

Składy sołeckich komisji wyborczych

Składy sołeckich komisji wyborczych Piątek, 29 marca 2019 Zapraszamy do zapoznania się ze składami sołeckich komisji wyborczych w poszczególnych sołectwach gminnych.

Wybory Sołeckie już w tę niedzielę w godzinach od 9.00 do 16.00

Wybory Sołeckie już w tę niedzielę w godzinach od 9.00 do 16.00 Czwartek, 28 marca 2019 Zapraszamy wszystkich Mieszkańców do udziału w zbliżających się wyborach sołeckich. W tę niedzielę, 31 marca będzie można oddać głos w wyborach, wybrać Sołtysa i członków Rady Sołeckiej swojego sołectwa. Twój głos ma znaczenie! Zapraszamy do zapoznania się z informacją dot. sposobu głosowania i warunków ważności głosu oraz udziału mieszkańców w wyborach.

Informacja Gminnej Komisji ds. Wyborów w Gminie Oświęcim

Informacja Gminnej Komisji ds. Wyborów w Gminie Oświęcim Poniedziałek, 18 marca 2019 Komisja informuje, że w związku z pomyłką pisarską, błędnie wpisano nazwiska kandydata na członka rady sołeckiej w sołectwie Harmęże w Obwieszczeniu Gminnej Komisji ds. Wyborów w Gminie Oświęcim z dnia 14 marca 2019 r. w pozycji 2 : było Ewa Jadwiga Kościelnik, jest Ewa Jadwiga Kościelniak

Wzory protokołów do głosowania oraz wzór zaświadczenia o wyborze Sołtysa

Wzory protokołów do głosowania oraz wzór zaświadczenia o wyborze Sołtysa Wtorek, 12 marca 2019 Zarządzenie NR 64/2019 Wójta Gminy Oświęcim, z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie: określenia wzorów protokołów do głosowania oraz wzoru zaświadczenia o wyborze Sołtysa

Protokół z publicznego losowania kandydatów na członków Sołeckich Komisji Wyborczych

Protokół z publicznego losowania  kandydatów na członków Sołeckich Komisji Wyborczych Piątek, 15 marca 2019 W dniu 15 marca 2019 roku odbyło się publiczne losowanie kandydatów na członków Sołeckich Komisji Wyborczych w sołectwach: Brzezinka, Harmęże, Poręba Wielka, Włosienica.

Obwieszczenie o nie przeprowadzaniu głosowania na członków rad sołeckich

Obwieszczenie o nie przeprowadzaniu głosowania na członków rad sołeckich Piątek, 15 marca 2019 W sołectwach Broszkowice, Brzezinka, Dwory Drugie, Pławy, Stawy Grojeckie, Stawy Monowskie nie będzie przeprowadzane głosowanie na członków rad sołeckich ze względu na to, że zarejestrowana liczba kandydatów jest równa liczbie członków rad sołeckich.

Lista kandydatów na członków rad sołeckich

Lista kandydatów na członków rad sołeckich Piątek, 15 marca 2019 Gminna Komisja ds. Wyborów w Gminie Oświęcim podaje do publicznej wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na członków rad sołeckich w wyborach sołtysów i rad sołeckich we wszystkich sołectwach Gminy Oświęcim, zarządzonych na dzień 31 marca 2019 roku.

Lista kandydatów na sołtysów w sołectwach

Lista kandydatów na sołtysów w sołectwach Piątek, 15 marca 2019 Gminna Komisja ds. Wyborów w Gminie Oświęcim podaje do publicznej wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na sołtysów w wyborach sołtysów i rad sołeckich we wszystkich sołectwach Gminy Oświęcim, zarządzonych na dzień 31 marca 2019 roku.

Wzory kart do głosowania w wyborach sołeckich

Wzory kart do głosowania w wyborach sołeckich Piątek, 15 marca 2019 Uchwała nr 2/2019 Gminnej Komisji ds. Wyborów w Gminie Oświęcim, z dnia 14.03.2019 roku w sprawie: zatwierdzenia wzoru kart do głosowania w wyborach sołtysów i rad sołeckich we wszystkich sołectwach Gminy Oświęcim, zarządzonych na dzień 31 marca 2019 roku.

obwieszczenie o losowaniu kandydatów do Sołeckich Komisji Wyborczych

obwieszczenie o losowaniu kandydatów do Sołeckich Komisji Wyborczych Czwartek, 14 marca 2019 Obwieszczenie Gminnej Komisji ds. Wyborów w Gminie Oświęcim z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia publicznego losowania kandydatów na członków Sołeckich Komisji Wyborczych.

Gminna Komisja ds. Wyborów w Gminie Oświęcim

Gminna Komisja ds. Wyborów w Gminie Oświęcim Piątek, 1 marca 2019 Skład oraz harmonogram dyżurów Gminnej Komisji ds Wyborów w Gminie Oświęcim.

Wyborco, sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców

Wyborco, sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców Wtorek, 22 stycznia 2019 Wyborco, sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców ...Rejestr wyborców w Gminie Oświęcim sprawdzisz w: Urzędzie Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim parter, pokój nr 15 - w godzinach pracy urzędu

Wzory dokumentów

Wzory dokumentów Wtorek, 12 lutego 2019 Zapraszamy do korzystania z wzorów zgłoszeń kandydatów na członka Sołeckiej Komisji Wyborczej oraz na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. Dokumenty do pobrania w załącznikach.

Zarządzenie NR 26/2019 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 4 lutego 2019 r.

Zarządzenie NR 26/2019  Wójta Gminy Oświęcim  z dnia 4 lutego 2019 r. Wtorek, 12 lutego 2019 w sprawie: zmiany zarządzenia Wójta Gminy Oświęcim nr 17/2019 w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do Gminnej Komisji ds. Wyborów i Sołeckich Komisji Wyborczych oraz określenia wzoru druku zgłoszenia na Członka Gminnej Komisji ds. Wyborów i Sołeckich Komisji Wyborczych oraz zmiany zarządzenia nr 18/2019 w sprawie określenia wzoru wykazu osób popierających listę kandydatów na Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej oraz wzór zgłoszenia kandydatów na Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej

Kalendarz wyborczy

Kalendarz wyborczy Czwartek, 24 stycznia 2019 Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem wyborczym dot. wyborów sołtysów i rad sołeckich we wszystkich sołectwach Gminy Oświęcim.

Zarządzenie NR 18/2019 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 23 stycznia 2019 r.

Zarządzenie NR 18/2019  Wójta Gminy Oświęcim  z dnia 23 stycznia 2019 r. Czwartek, 24 stycznia 2019 w sprawie: określenia wzoru wykazu osób popierających listę kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej oraz wzór zgłoszenia kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

Zarządzenie NR 17/2019 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 23 stycznia 2019 r.

Zarządzenie NR 17/2019  Wójta Gminy Oświęcim  z dnia 23 stycznia 2019 r. Czwartek, 24 stycznia 2019 w sprawie: sposobu zgłaszania kandydatów do Gminnej Komisji ds. Wyborów i Sołeckich Komisji Wyborczych oraz określenia wzoru druku zgłoszenia na członka Gminnej Komisji ds. Wyborów i Sołeckich Komisji Wyborczych

archiwum wiadomości