Wyborco, sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców

Wyborco, sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców Wtorek, 22 stycznia 2019 Wyborco, sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców ...Rejestr wyborców w Gminie Oświęcim sprawdzisz w: Urzędzie Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim parter, pokój nr 15 - w godzinach pracy urzędu

Wzory dokumentów

Wzory dokumentów Wtorek, 12 lutego 2019 Zapraszamy do korzystania z wzorów zgłoszeń kandydatów na członka Sołeckiej Komisji Wyborczej oraz na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. Dokumenty do pobrania w załącznikach.

Zarządzenie NR 26/2019 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 4 lutego 2019 r.

Zarządzenie NR 26/2019  Wójta Gminy Oświęcim  z dnia 4 lutego 2019 r. Wtorek, 12 lutego 2019 w sprawie: zmiany zarządzenia Wójta Gminy Oświęcim nr 17/2019 w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do Gminnej Komisji ds. Wyborów i Sołeckich Komisji Wyborczych oraz określenia wzoru druku zgłoszenia na Członka Gminnej Komisji ds. Wyborów i Sołeckich Komisji Wyborczych oraz zmiany zarządzenia nr 18/2019 w sprawie określenia wzoru wykazu osób popierających listę kandydatów na Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej oraz wzór zgłoszenia kandydatów na Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej

Kalendarz wyborczy

Kalendarz wyborczy Czwartek, 24 stycznia 2019 Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem wyborczym dot. wyborów sołtysów i rad sołeckich we wszystkich sołectwach Gminy Oświęcim.

Zarządzenie NR 18/2019 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 23 stycznia 2019 r.

Zarządzenie NR 18/2019  Wójta Gminy Oświęcim  z dnia 23 stycznia 2019 r. Czwartek, 24 stycznia 2019 w sprawie: określenia wzoru wykazu osób popierających listę kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej oraz wzór zgłoszenia kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

Zarządzenie NR 17/2019 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 23 stycznia 2019 r.

Zarządzenie NR 17/2019  Wójta Gminy Oświęcim  z dnia 23 stycznia 2019 r. Czwartek, 24 stycznia 2019 w sprawie: sposobu zgłaszania kandydatów do Gminnej Komisji ds. Wyborów i Sołeckich Komisji Wyborczych oraz określenia wzoru druku zgłoszenia na członka Gminnej Komisji ds. Wyborów i Sołeckich Komisji Wyborczych

Zarządzenie NR 15/2019 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 22 stycznia 2019 r.

Zarządzenie NR 15/2019  Wójta Gminy Oświęcim  z dnia 22 stycznia 2019 r. Czwartek, 24 stycznia 2019 w sprawie: wyborów sołtysów i rad sołeckich we wszystkich sołectwach Gminy Oświęcim

archiwum wiadomości