Wzory dokumentów

Zapraszamy do korzystania z wzorów zgłoszeń kandydatów na członka Sołeckiej Komisji Wyborczej oraz na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. Dokumenty do pobrania w załącznikach.

Tagi