Inicjatywa Mikro

Podstawowym celem działania Inicjatywy Mikro jest rozwój przedsiębiorczości poprzez stworzenie dostępu do środków finansowych dla małych firm, które stanowią zbyt wysokie ryzyko dla banków ze względu na brak wymaganych zabezpieczeń, uproszczoną formę księgowości, krótki okres działalności na rynku, czy niewielką kwotę pożyczki. Oprócz dostępu do środków finansowych, klienci mogą liczyć na podstawowe doradztwo za zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

 

Inicjatywa Mikro jest funduszem pożyczkowym działającym w Małopolsce od ponad 10 lat. Jego uruchomienie możliwe było dzięki środkom przyznanym Polsce przez rząd Stanów Zjednoczonych, a obecnie współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

 

Inicjatywa Mikro jest członkiem Opportunity International, międzynarodowej sieci organizacji mikropożyczkowych, która działa od ponad 30 lat w 42 krajach świata, a także członkiem Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych. 

 

Podstawowym celem działania Inicjatywy Mikro jest rozwój przedsiębiorczości poprzez stworzenie dostępu do środków finansowych dla małych firm, które stanowią zbyt wysokie ryzyko dla banków ze względu na brak wymaganych zabezpieczeń, uproszczoną formę księgowości, krótki okres działalności na rynku, czy niewielką kwotę pożyczki. Oprócz dostępu do środków finansowych, klienci mogą liczyć na podstawowe doradztwo za zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. 

Dzięki pożyczkom udzielonym przez Inicjatywę Mikro niewielkie firmy mają możliwość zwiększenia obrotów, wprowadzenia nowych produktów lub nowszych technologii, znalezienia dodatkowych odbiorców, uzyskania dogodniejszych warunków zakupu, zatrudnienia dodatkowych pracowników, a często rozpoczęcia nowej działalności. 

 

Pożyczki udzielane są małym firmom, w tym osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, na cele inwestycyjne i obrotowe. Są to kwoty 1.000 - 120.000 PLN udzielane na okres od 3 do 60 miesięcy. Oprocentowanie i prowizja zależne są od rodzaju i kwoty pożyczki. Możliwe formy zabezpieczeń to m.in.: weksel, poręczenie, hipoteka, przewłaszczenie pojazdów lub środków trwałych. 

Stałym klientom Inicjatywa Mikro oferuje specjalną linię kredytową (kwoty 5.000 - 75.000 PLN na okres od 6 do 24 miesięcy) oraz szybką pożyczkę pomostową na nagłe wydatki firmowe (kwoty 1.000 - 10.000 PLN na okres od 2 do 8 tygodni). 

 

Pożyczka na start
Kredyt „ Pożyczka na start” to pożyczka dla przedsiębiorców rozpoczynających swoja działalność gospodarczą oraz dla nowych firm prowadzących biznes do 12 miesięcy. Pożyczka ta przyznawana jest na podstawie biznes planu. I pozwala na swobodne rozpoczęcie działalności.

Więcej informacji

Pożyczka na rozwój
Pożyczka dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą oraz dla przedsiębiorców działających powyżej 12 miesięcy we wszystkich branżach. Bez biznes planu.

Więcej informacji

Linia obrotowa
„Linia obrotowa” to pożyczka dla przedsiębiorców prowadzących działalność powyżej 12 miesięcy. Produkt ten daje płynność finansową i stały dostęp do gotówki, oraz korzystania z niej w dowolnie wybranym momencie.

Więcej informacji

Pożyczka Szansa
Kredyt „ Szansa” to pożyczka przyznawana w ramach Pożyczki Globalnej Banku Gospodarki Krajowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Polski Wschodniej. Pożyczka ta przyznawana jest na dowolny cel.

Więcej informacji

 

Procedury uzyskania pożyczek są bardzo proste - wystarczy zgłosić się do Oddziału Obsługi Klienta:
Inicjatywa Mikro
ul. Morawskiego 5
30-102 Kraków
tel. 12 427 03 46, 12 421 12 75
e-mail:
krakow@inicjatywamikro.pl
www.inicjatywamikro.pl
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00.