Obsługa w Urzędzie Gminy

P. Patrycja Waszczak
 
Tel. (33) 844-95-18
 
Parter, pokój nr 10A (dziennik podawczy)
 
p.waszczak@gminaoswiecim.pl

 

 

- rejestracja nowej działalności gospodarczej

 

- zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 

- wykreślenie wpisu z ewidencji

 

- zawieszenie i wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

 

- wydawanie zaświadczeń dotyczacych własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy

 

- wydawanie zaświadczeń dotyczących własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy

 

- pomoc przy wypełnianiu formularza CEIDG-1, w tym doradztwo w zakresie posługiwania się kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007)

 

- obsługa przedsiębiorców związana z możliwością nadania, zmiany i likwidacji numeru REGON

 

- wydawanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, zawierających powyżej 4,5-18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zawierających powyżej 18% alkoholu

 

- wydawanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

 

 

Anna Fajfer
 
Tel. (033) 844-95-34
 
II piętro, pokój nr 34
 
a.fajfer@gminaoswiecim.pl
 
Kierownik Wydziału Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Gminy
 

 

- możliwości rozwoju firmy i wsparcia zewnętrznego

 

- dotacje, porady, szkolenia

 

- wpółpraca z Urzędem Gminy