Obsługa w Urzędzie Gminy

P. Wioleta Jaskółka - Tel. (33) 844-95-68 w.jaskolka@gminaoswiecim.pl

P. Daria Tomala -   Tel. (33) 844-95-18 d.tomala@gminaoswiecim.pl

 

 
Parter, pokój nr 10A (dziennik podawczy)
 
 

 

 

- rejestracja nowej działalności gospodarczej

 

- zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 

- wykreślenie wpisu z ewidencji

 

- zawieszenie i wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

 

- wydawanie zaświadczeń dotyczacych własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy

 

- wydawanie zaświadczeń dotyczących własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy

 

- pomoc przy wypełnianiu formularza CEIDG-1, w tym doradztwo w zakresie posługiwania się kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007)

 

 

 
Jadwiga Drabczyk
 
Tel. (33) 844-95-41
 
III piętro, pokój nr 41
 
j.drabczyk@gminaoswiecim.pl

 

- wydawanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, zawierających powyżej 4,5-18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zawierających powyżej 18% alkoholu

 

- wydawanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

 

 

Anna Fajfer
 
Tel. (33) 844-95-22
 
II piętro, pokój nr 22
 
a.fajfer@gminaoswiecim.pl
 

 

- możliwości rozwoju firmy i wsparcia zewnętrznego

 

- dotacje, porady, szkolenia

 

- wpółpraca z Urzędem Gminy