Sprzedaż napojów alkoholowych

 

Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) wydawane są zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

 

Zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, zawierających powyżej 4,5-18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zawierających powyżej 18% alkoholu
 

Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

 

Osoba odpowiedzialna:

 

Jadwiga Drabczyk
Tel. (33) 844-95-41
III piętro, sala sesysjna
j.drabczyk@gminaoswiecim.pl