Nabór wniosków na wymianę pieców

Link do aktualizacji w artykule. Tegoroczny nabór wniosków o dotację do wymiany systemów ogrzewania rozpocznie się w dniu 1 kwietnia od godziny 7:30 i trwać będzie do wyczerpania zabezpieczonych środków finansowych lub do dnia 30 października 2020 r. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Aktualizacja 14.05.2020: informacja dot. wznowienia naboru dostępna pod linkiem.

 

Aktualizacja 31.03.2020: Informacja o zawieszeniu naboru

 

Rodzaje zadań

Dofinansowanie obejmuje wymianę starych urządzeń na paliwo stałe, czyli kotłów centralnego ogrzewania (bezklasowych lub klasy niższej niż 3) lub pieców ogrzewania miejscowego (kominki, kozy, trzony kuchenne, piece kaflowe). Jako nowe ogrzewanie można zastosować kocioł gazowy, ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła, rzyłączenie do sieci ciepłowniczej, a także kocioł na paliwo stałe (biomasę lub ekogroszek) spełniający wymogi ekoprojektu oraz umożliwiający wyłącznie automatyczne podawanie paliwa (za wyjątkiem instalacji zgazowujących paliwo). Dotację na kocioł na ekogroszek można uzyskać, jeżeli budynek nie jest podłączony do sieci gazowej.

 

Pozostałe warunki

Program dotacji obejmie budynki mieszkalne, tj. przeznaczone i wykorzystywane na cele mieszkaniowe w co najmniej 70% powierzchni. Dotację może uzyskać osoba fizyczna, posiadająca tytuł prawny do budynku. Program nie obejmie budynków, w których nie jest zainstalowane żadne źródło ciepła (np. nowobudowane budynki) lub gdy wymiana pieca/kotła została już wcześniej wykonana. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 3 tys. złotych, lecz nie więcej niż 50% kosztów w przypadku nowego ogrzewania na ekogroszek. W pozostałych przypadkach kwota dotacji to maksymalnie 5 tys. złotych, lecz nie więcej niż 70% kosztów.

 

Termin i sposób składania wniosków

Wnioski można składać jedynie w określonym na początku terminie i godzinach. Złożenie wniosku wcześniej (np. 1 kwietnia o godzinie 7:20) sprawi, że nie zostanie on rozpatrzony! W przypadku wysyłki pocztą decyduje data wpływu do Urzędu.

 

Wnioski można składać w formie papierowej na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Oświęcim lub w formie elektronicznej, poprzez platformę e-puap. Złożenie wniosku elektronicznie możliwe jest po uzyskaniu profilu zaufanego. Punkt potwierdzania profili zaufanych znajduje się na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Oświęcim (tel. 33/844-95-68 lub 33/844-95-18). Profil można również bezpłatnie założyć poprzez aplikację internetową części banków.

 

Druki wniosków o udzielenie dotacji dostępne są w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oświęcim, zakładka „Ochrona Środowiska”.

 

Kontakt

Dodatkowych informacji na temat naboru udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, pod numerem telefonu 33/844-95-27 lub za pośrednictwem adresu e-mail: powietrze@gminaoswiecim.pl.

 

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną, zachęcamy do kontaktu drogą telefoniczną oraz mailową, a także do składania wniosków w formie elektronicznej.

 

Przydatne linki:

Instrukcja wysyłania wniosku przez platformę e-puap

Wniosek w wersji pdf lub w wersji edytowalnej

Oświadczenie współwłaściciela (załącznik do wniosku)

Regulamin udzielania dotacji

Jak sprawdzić klasę kotła?

Logowanie do systemu e-puap

Informacje na temat profilu zaufanego

 

Tagi

GALERIA