W Urzędzie Gminy Oświęcim otwarto punkt potwierdzania profili zaufanych

Profile zaufane to duża szansa na rozpowszechnienie się elektronicznej komunikacji z administracją, profil ten jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu. Profil jest bezpłatny, a jego utworzenie wymaga jednorazowej wizyty w tzw. punkcie potwierdzania profili zaufanych.

Aby wysłać wniosek o nadanie profilu zaufanego, należy posiadać konto na Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) www.epuap.gov.pl.

1. Jeśli nie mamy konta na Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to aby to zrobić, musimy najpierw:

* Wejść na stronę www.epuap.gov.pl i zarejestrować się na platformie ePUAP– jest to czynność która przypomina zakładanie profilu na portalach społecznościowych czy też konta poczty elektronicznej u dowolnego dostawcy tejże usługi. Rejestracja to proces krótki i zajmie on kilka minut.

*W chwili rejestracji konta na e-PUAP, automatycznie wysyłany jest wniosek o nadanie profilu zaufanego.

2. Jeśli posiadamy konto na ePUAP, należy się zalogować na swoje konto, wybrać Moje profile zaufane (pz.gov.pl), a następnie wyślij wniosek o profil zaufany.

 

_______

 

Co obywatel może załatwić i jakie funkcje pełni punkt potwierdzania profili zaufanych w Urzędzie Gminy Oświęcim.

 

* Potwierdzić profil zaufany ePUAP:

1) Jeżeli w okresie 14 dni od daty przesłania wniosku drogą elektroniczną osoba wnioskująca nie zgłosi się do punktu potwierdzającego w celu potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP, wniosek uważa się za wycofany.

 

2) Potwierdzić profil zaufany ePUAP wymagane jest osobiste stawiennictwo wnioskodawcy – potrzebny ważny dowód osobisty lub ważny paszport.

 

3) Osoba wnioskująca, która posiada możliwość złożenia bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, może samodzielnie dokonać potwierdzenia swojego profilu zaufanego ePUAP.

 

4) Profil zaufany potwierdza się na okres 3 lat.

 

* Przedłużyć ważność profilu zaufanego ePUAP:

 

1) Przedłużenie ważności profilu zaufanego ePUAP wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy (w przypadku, gdy wnioskodawca samodzielnie nie przedłuży ważności swojego profilu zaufanego ePUAP)

 

2) Profil zaufany można przedłużyć na okres 3 lat.

 

* Unieważnić profil zaufany ePUAP:

 

1) Osoba posiadająca profil zaufany ePUAP może samodzielnie na ePUAP dokonać unieważnienia swojego profilu zaufanego ePUAP;

 

2) Unieważnienie profilu zaufanego ePUAP wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy (w przypadku, gdy wnioskodawca samodzielnie nie unieważni swojego profilu zaufanego ePUAP)

 

3) Profil zaufany ePUAP traci ważność w przypadku: usunięcia konta użytkownika, zmiany danych, upływu okresu na jaki został potwierdzony lub przedłużony.

 

 

Wszystkie te czynności można wykonać w nowo otwartym Punkcie Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP, który działa w Urzędzie Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim, znajduje się on na parterze budynku, pokój nr 10A – Dziennik Podawczy.

 

Posiadacz potwierdzonego profilu zaufanego może od tej pory załatwiać sprawy urzędowe z dowolnego miejsca na terenie całego kraju i na świecie.

 

_________

 

 

Etapy uzyskania profilu zaufanego.