Jak sprawdzić klasę kotła?

Uchwała antysmogowa dla Małopolski nakłada obowiązek wymiany nieefektywnych urządzeń grzewczych na paliwo stałe. Graniczna data, od której urządzenie nie będzie mogło być użytkowane, zależna jest od klasy kotła...

  • klasa I, II oraz kotły bezklasowe – obowiązek wymiany do końca 2022 r.
  • klasa III i IV – obowiązek wymiany do końca 2026 r.
  • klasa V i ecodesign – możliwość bezterminowego użytkowania.

 

Informacja o klasie kotła powinna znajdować się w dokumentacji urządzenia, takiej jak np. książka użytkownika. Najczęściej zawarta jest jako skan certyfikatu z badań, ale może być wpisana również w innej formie.

 

Zazwyczaj tabliczka znamionowa kotła również zawiera informację o klasie. Co ważne, w świetle uchwały antysmogowej nie ma znaczenia klasa określona literą, np. „klasa A”, tylko cyfrą, zarówno rzymską, jak i arabską (np. klasa 3, klasa V).

 

Kocioł, w przypadku którego nie da się stwierdzić klasy na podstawie dokumentacji lub tabliczki znamionowej, traktowany jest jako kocioł bezklasowy. Jeżeli jednak mamy pewność, że spełnia wymogi np. klasy 3, warto skontaktować się z producentem lub dystrybutorem urządzenia, z prośbą o potwierdzenie tego faktu, za pomocą kopii certyfikatu z badań emisyjności.

 

W przypadku innych urządzeń (jak kominki, piece kaflowe, trzony kuchenne) zazwyczaj brak jest tabliczki znamionowej. Posiadacze takich urządzeń powinni sprawdzić w dokumentacji kotła, jaka jest sprawność urządzenia. Bezterminowo można użytkować urządzenia posiadające sprawność wyższą niż 80% lub certyfikat ekoprojektu. Pozostałe należy albo wymienić, albo wyposażyć w urządzenia redukujące emisję (np. elektrofiltr).

 

Dodatkowych informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska pod numerem telefonu: 33/844-95-27.

Więcej informacji o uchwale antysmogowej można znaleźć klikając w link.

Tagi

GALERIA