Nabór wniosków do wymiany kotłów

W związku z zaostrzeniem ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa (m.in. ograniczenia dotyczące możliwości wychodzenia z domu), informujemy, że nabór wniosków o dotację do wymiany kotłów który miał rozpocząć się od dnia 1 kwietnia 2020 r. ZOSTAJE ZAWIESZONY DO ODWOŁANIA.

Aktualizacja: informacja dotycząca wznowienia naboru dostępna jest pod linkiem.

 

 

W związku z zaostrzeniem ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa (m.in. ograniczenia dotyczące możliwości wychodzenia z domu), informujemy, że nabór wniosków o dotację do wymiany kotłów, wynikający z Uchwały Nr XIX/176/20 Rady Gminy Oświęcim z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na realizację zadań związanych z ochroną powietrza, polegających na zmianie starego systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Oświęcim, w ramach „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Oświęcim” ZOSTAJE ZAWIESZONY DO ODWOŁANIA.

 

Nabór miał rozpocząć się w dniu 1 kwietnia 2020 r. Zawieszenie naboru dotyczy składania wniosków w każdej formie, również elektronicznej. Wynika to z konieczności zapewnienia równych szans do złożenia wniosku dla wszystkich mieszkańców. Ograniczenie jedynie osobistego składania wniosków wykluczyłoby osoby, które z różnych powodów nie są w stanie złożyć wniosku elektronicznie. Wnioski złożone w pierwotnym terminie naboru (od 1 kwietnia br.) nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o nowym terminie naboru zostanie podana do publicznej wiadomości po zakończeniu stanu epidemii, z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu: 33/844-95-27 i 33/844-95-57 oraz mailowo pod adresem: powietrze@gminaoswiecim.pl

Tagi

GALERIA