Struktura Organizacyjna OKSiR

DYREKTOR

mgr Jadwiga Szczerbowska 

tel. +48 33 843 10 75

e-mail: j.szczerbowska@oksir.gminaoswiecim.pl

 

SEKRETARIAT 

Halina Pawlusiak

tel. +48 33 843 10 75

e-mail: h.pawlusiak@oksir.gminaoswiecim.pl

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Ziaja

tel. +48 33 843 10 75

e-mail: m.ziaja@oksir.gminaoswiecim.pl

 

STARSZY KSIĘGOWY 

mgr Ewelina Ignaciak

tel. +48 33 843 10 75

e-mail: e.ignaciak@oksir.gminaoswiecim.pl

 

SPECJALISTA ds. KADR

mgr Katarzyna Otręba

tel. +48 33 843 10 75

e-mail: k.otreba@oksir.gminaoswiecim.pl

SPECJALISTA ds. ADMINISTRACYJNYCH i ARCHIWUM

Halina Pawlusiak

tel. +48 33 843 10 75

e-mail: h.pawlusiak@oksir.gminaoswiecim.pl

STARSZY REFERENT ds. ADMINISTRACYJNYCH

mgr Barbara Filip

tel. +48 33 843 10 75

e-mail: b.filip@oksir.gminaoswiecim.pl

SPECJALISTA ds. KULTURY

mgr Małgorzata Curzydło

tel.  +48 33 843 10 75  

e-mail: m.curzydlo@oksir.gminaoswiecim.pl

SPECJALISTA ds. KOMUNALNYCH

GRAFIK KOMPUTEROWY

inż. Robert Grabowski

tel. +48 33 843 10 75

e-mail: r.grabowski@oksir.gminaoswiecim.pl

 

REDAKCJA GAZETY LOKALNEJ "OŚWIĘCIMSKA GMINA"

REDAKTOR NACZELNY

Lech Chodacki

tel. +48 500 870 888

e-mail: lech.chodacki@gmail.com

 

PLACÓWKA ZAMIEJSCOWA

ŚWIETLICA WIEJSKA w STAWACH MONOWSKICH

MŁ. INSTRUKTOR ŚWIETLICOWY

Urszula Hoła