O Jednostce

 

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim

Brzezinka, ul. Sportowa 9

32-600 Oświęcim

tel./fax +48 33 843 10 75

 

www.oksir.gminaoswiecim.pl

oksir@oksir.gminaoswiecim.pl

 

NIP 549-24-32-706

Regon 122453282

 

Bank PEKAO S.A. o/ Oświęcim

32-600 Oświęcim, ul. Władysława Jagiełły 12,

Nr 65 1240 4155 1111 0010 4344 1807