Zmieniasz ogrzewanie? Skorzystaj z dotacji!

Przypominamy - nabór wniosków rozpocznie się we wtorek, 2 kwietnia o godzinie 7:30. Program dofinansowania obejmuje zmianę starego ogrzewania na paliwo stałe na nowoczesne rozwiązania m.in. pompę ciepła, ogrzewanie gazowe, ogrzewanie na biomasę.

Nabór będzie trwał do 31 października br. do godziny 15:30 lub do wyczerpania zabezpieczonych środków finansowych. Zapraszamy do zapoznania się z obwieszczeniem Wójta Gminy Oświęcim dotyczącym naboru wniosków.

 

O nowym ogrzewaniu muszą w tym roku pomyśleć zwłaszcza osoby posiadające kotły bezklasowe lub klasy 1 i 2, czyli tzw. „kopciuchy”. Zgodnie z przepisami, od 1 maja 2024 r. nie można ich już używać.

 

Budynki objęte programem

 

Projekt obejmuje obszar gminy Oświęcim. O dotację do wymiany ogrzewania mogą ubiegać się właściciele budynków mieszkalnych tj. budynków przeznaczonych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe w co najmniej 70% powierzchni całkowitej. Dotację może uzyskać osoba fizyczna, posiadająca tytuł prawny do budynku.

 

Program nie obejmuje budynków:

 

 • w których nie jest zainstalowane żadne źródło ciepła (np. nowobudowane budynki);
 • w których zainstalowane już jest proekologiczne źródło ciepła;
 • oddanych do użytkowania po 30 czerwca 2017 r.;
 • przeznaczonych pod działalność gospodarczą;
 • w których wymiana ogrzewania została wykonana przed złożeniem wniosku i podpisaniem umowy z gminą.

 

Inwestycja nie może być rozpoczęta przed podpisaniem umowy z gminą. Oznacza to, że nie możemy np. wcześniej kupić pompy ciepła. W takiej sytuacji wniosek o dotację zostanie odrzucony.

 

Co można wymienić...

 

Dofinansowanie może być przyznane na wymianę starych urządzeń na paliwo stałe, czyli:

 • kotłów centralnego ogrzewania (bezklasowych lub klasy niższej niż 5)

lub

 • pieców ogrzewania miejscowego (kominki, kozy, trzony kuchenne, piece kaflowe) niespełniających wymogów ekoprojektu.

 

Dotację na wymianę kominka, pieca kaflowego lub trzonu kuchennego można uzyskać wyłącznie, jeżeli w budynku nie ma centralnego ogrzewania, a likwidowany piec jest głównym źródłem ciepła. Stare urządzenie musi być zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

W ramach inwestycji objętej dotacją stare urządzenie grzewcze musi być zlikwidowane – czyli zezłomowane lub wyburzone. Od tej zasady można odstąpić tylko za zgodą gminy i tylko w wyjątkowych przypadkach (np. gdy chodzi o zabytkowy piec kaflowy). Jednak nawet wtedy stare źródło ciepła musi być na stale odcięte od przewodów kominowych.

 

... i na co

 

W poniższej tabeli prezentujemy na jakie nowe urządzenia można uzyskać dotację i jaka jest jej maksymalna wysokość:

 

Nowe urządzenie

Wysokość dotacji

pompa ciepła gruntowa pionowa / gruntowa pozioma / powietrzna

4 000,00 zł

ogrzewanie gazowe

3 000,00 zł

ogrzewanie gazowe wraz z kolektorami słonecznymi wspomagającymi system grzewczy

4 000,00 zł

ogrzewanie elektryczne

3 000,00 zł

ogrzewanie elektryczne wraz z instalacją fotowoltaiczną

4 000,00 zł

ogrzewanie elektryczne wraz z kolektorami słonecznymi wspomagającymi system grzewczy

4 000,00 zł

podłączenie do sieci ciepłowniczej

3 000,00 zł

ogrzewanie na biomasę

4 000,00 zł

 

Niezależnie od wybranego wariantu, wysokość dotacji nie może przekroczyć 70% poniesionych przez inwestora kosztów.

 

Wypłata dotacji następuje dopiero po wykonaniu inwestycji – co oznacza, że gmina wypłaci dotację dopiero gdy inwestor złoży komplet odpowiednich dokumentów potwierdzających wymianę ogrzewania. Wypłata dotacji następuje do 3 tygodni od złożenia kompletnego wniosku.

 

dalsza część artykułu pod zdjęciem

Nowy kocioł gazowy

 

Ogrzewanie na biomasę

 

Jeżeli zdecydujemy się na ogrzewanie na biomasę, urządzenie musi spełniać poniższe warunki:

 

 • wymogi uchwały antysmogowej dla Małopolski;
 • emisja cząstek stałych nieprzekraczająca 20 mg/m³ (przy 10% O2);
 • w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa (kotły zgazowujące) – urządzenie posiadające zbiornik buforowy o minimalnej pojemności zgodnej z dokumentacją techniczną kotła. W przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa zbiornik buforowy jest zalecany, ale nie jest konieczny.

 

W ramach projektu nie można uzyskać dotacji na nowy kocioł węglowy, w tym na ekogroszek.

 

Sposób złożenia wniosku

 

Wnioski można składać jedynie w określonym na początku tego tekstu terminie i godzinach. Złożenie wniosku wcześniej (np. 2 kwietnia o godzinie 7:00) sprawi, że nie zostanie on rozpatrzony! W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data wpływu do Urzędu.

 

Kwalifikacja wniosków do dotacji nastąpi na podstawie kolejności ich wpływu do Urzędu.

 

Wnioski można składać:

 • w formie tradycyjnej (papierowej) na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Oświęcim (również w formie przesyłki pocztowej);

lub

 

Druki wniosków o udzielenie dotacji dostępne są w Urzędzie Gminy Oświęcim (pokój nr 27), na dole tego artykułu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oświęcim, zakładka „Ochrona Środowiska”.

 

Złożenie wniosku w wersji papierowej

 

Prosimy o nie wrzucanie wniosków do urny na dokumenty, która znajduje się obok dziennika podawczego w Urzędzie Gminy Oświęcim, tylko o bezpośrednie przekazanie wniosku pracownikowi urzędu na Dzienniku Podawczym. Aby prawidłowo określić kolejność wpływu wniosków (od której zależy kwalifikacja do dotacji), wnioski muszą zostać opatrzone przez przyjmującego pracownika adnotacją zawierającą godzinę złożenia.

 

Złożenie wniosku w wersji elektronicznej

 

Złożenie wniosku elektronicznie możliwe jest po uzyskaniu profilu zaufanego. Punkt potwierdzania profili zaufanych znajduje się na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Oświęcim. Profil można również bezpłatnie założyć poprzez aplikację internetową części banków.

 

Jeśli składamy wniosek elektronicznie, to wypełnieniu wniosku elektronicznie lub zeskanowaniu takiego wypełnionego papierowo, powinniśmy go podpisać z użyciem profilu zaufanego – można to zrobić klikając [TUTAJ]. Jeśli ktoś jest posiadaczem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, może podpisać wniosek również za jego pomocą.

 

Podpisany wniosek należy przesłać do Urzędu Gminy za pośrednictwem platformy e-puap. [TUTAJ] można sprawdzić jako to zrobić.

 

Załączniki do wniosku

 

Wraz z wnioskiem należy złożyć zdjęcia starego urządzenia grzewczego. Można je wydrukować i dołączyć do papierowego wniosku, przesłać razem z wnioskiem elektronicznym przez e-puap lub niezależnie od tego wysłać mailowo na adres powietrze@gminaoswiecim.pl.

 

W przypadku wysyłki na adres e-mail należy w treści lub tytule wiadomości wpisać adres nieruchomości której dotyczy – aby pracownicy urzędu mogli dopasować zdjęcia do wniosku. Co istotne, zdjęcia nie mogą zawierać wizerunku osób.

 

Jeżeli budynek ma kilku właścicieli, wnioskodawca oprócz zdjęć powinien dołączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli na realizację inwestycji. Wzór takiej zgody można znaleźć [TUTAJ].

 

Jeśli budynek znajduje się na terenie objętym zasięgiem sieci ciepłowniczej, wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku informację o braku możliwość podłączenia do tej sieci, wystawione przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Siecią ciepłowniczą objęty jest w naszej gminie wyłącznie fragment sołectwa Zaborze.

 

dalsza część artykułu pod zdjęciem

Przykładowy wniosek

 

Dodatkowe informacje

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, tel. (033) 844-95-27, e-mail: powietrze@gminaoswiecim.pl w godzinach pracy Urzędu Gminy Oświęcim.

 

Regulamin udzielania dotacji dostępny jest [TUTAJ].

 

Czyste Powietrze

 

Niezależnie od gminnego programu dotacji, osoby planujące zmienić system ogrzewania mogą skorzystać z ogólnopolskiego programu "Czyste Powietrze".

 

W gminie Oświęcim funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze [TUTAJ] można znaleźć informacje na ten temat.

 

Dofinansowanie z obu programów można łączyć.

 

Przydatne linki:

 

Wniosek w wersji pdf lub w wersji edytowalnej

Oświadczenie współwłaścicieli

Regulamin udzielania dotacji

Logowanie do systemu e-puap

Jak założyć profil zaufany

Tagi