Dotacje do wymiany kotłów

W dniu 1 kwietnia br. o godzinie 7:30 rozpocznie się tegoroczny nabór wniosków o dotację do wymiany ogrzewania. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Nabór będzie trwać do wyczerpania zabezpieczonych środków finansowych lub do dnia 30 listopada 2021 r. Kwalifikacja wniosków do dotacji nastąpi na podstawie kolejności ich wpływu do Urzędu. Zapraszamy do zapoznania się z obwieszczeniem Wójta Gminy Oświęcim dotyczącym naboru wniosków.

 

Rodzaje urządzeń

 

Dofinansowanie obejmuje wymianę starych urządzeń na paliwo stałe, czyli kotłów centralnego ogrzewania (bezklasowych lub klasy niższej niż 3) lub pieców ogrzewania miejscowego (kominki, kozy, trzony kuchenne, piece kaflowe). Jako nowe ogrzewanie można zastosować kocioł gazowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe (biomasę), a także pompę ciepła czy przyłączenie do sieci ciepłowniczej. W ramach projektu nie można uzyskać dotacji na nowy kocioł węglowy, w tym na ekogroszek.

 

Pozostałe warunki

 

Program dotacji obejmie budynki mieszkalne, tj. przeznaczone i wykorzystywane na cele mieszkaniowe w co najmniej 70% powierzchni. Dotację może uzyskać osoba fizyczna, posiadająca tytuł prawny do budynku. Program nie obejmie budynków, w których nie jest zainstalowane żadne źródło ciepła (np. nowobudowane budynki) lub gdy wymiana pieca/kotła została już wcześniej wykonana. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 4 tys. złotych, lecz nie więcej niż 70% kosztów.

 

 

Sposób złożenia wniosku

 

Wnioski można składać jedynie w określonym na początku terminie i godzinach. Złożenie wniosku wcześniej (np. 1 kwietnia o godzinie 7:20) sprawi, że nie zostanie on rozpatrzony! W przypadku wysyłki pocztą decyduje data wpływu do Urzędu.

 

Wnioski można składać w formie papierowej na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Oświęcim lub w formie elektronicznej, poprzez platformę e-puap. Złożenie wniosku elektronicznie możliwe jest po uzyskaniu profilu zaufanego. Punkt potwierdzania profili zaufanych znajduje się na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Oświęcim. Profil można również bezpłatnie założyć poprzez aplikację internetową części banków.

 

W przypadku składania wniosku w wersji papierowej na Dzienniku Podawczym, prosimy o nie wrzucanie go do urny na dokumenty, a przekazanie bezpośrednio pracownikowi Urzędu. Aby prawidłowo określić kolejność wpływu wniosków, muszą one zostać opatrzone przez przyjmującego urzędnika adnotacją zawierającą godzinę złożenia.

 

Dodatkowe informacje

 

Druki wniosków o udzielenie dotacji dostępne są w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oświęcim, zakładka „Ochrona Środowiska”.

 

Dodatkowych informacji na temat naboru udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, w siedzibie Urzędu Gminy pod numerem telefonu 33/844-95-27 lub za pośrednictwem adresu e-mail: powietrze@gminaoswiecim.pl. Regulamin udzielania dotacji dostępny jest tutaj.

 

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną, zachęcamy do kontaktu drogą telefoniczną oraz mailową, a także do składania wniosków w formie elektronicznej.

 

Jednocześnie przypominamy, że niezależnie od gminnego programu dotacji, osoby planujące zmienić system ogrzewania mogą skorzystać z ogólnopolskiego programu "Czyste Powietrze" (infolinia 22/340-40-80). Udział w obu programach można łączyć.

 

Przydatne linki:

Instrukcja wysyłania wniosku przez platformę e-puap

Wniosek w wersji pdf lub w wersji edytowalnej

Regulamin udzielania dotacji

Jak sprawdzić klasę kotła?

Logowanie do systemu e-puap

Jak założyć profil zaufany

Tagi