Dotacje do wymiany kotłów

W kwietniu będzie można złożyć wniosek o dotację do wymiany starego kotła na nowy - gazowy, na biomasę, ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła lub przyłączenie do sieci ciepłowniczej. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji do wymiany starego kotła powinny już niedługo zdecydować się na złożenie wniosku. Nabór trwać będzie od dnia 1 kwietnia 2019 r. od godziny 7:30 do dnia 19 kwietnia 2019 r. do godziny 14:30.

Dofinansowanie dotyczy wymiany starych kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno) na nowe ogrzewanie: gazowe, elektryczne lub na biomasę, a także pompę ciepła czy przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Program dotacji obejmie budynki mieszkalne, tj. przeznaczone i wykorzystywane na cele mieszkaniowe w co najmniej 70% powierzchni. Dotację może uzyskać osoba fizyczna, posiadająca tytuł prawny do budynku. Program nie obejmie budynków, w których nie jest zainstalowane żadne źródło ciepła (np. nowobudowane budynki) lub gdy wymiana pieca/kotła została już wcześniej wykonana. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 5 tys. złotych.

Wnioski można składać jedynie w określonym na początku terminie i godzinach. Złożenie wniosku wcześniej (np. 1 kwietnia o godzinie 7:20) lub później (np. 19 kwietnia o godzinie 15:00) sprawi, że nie zostanie on rozpatrzony! W przypadku wysyłki pocztą decyduje data wpływu do Urzędu.

Wnioski w wersji papierowej należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Oświęcim. Możliwe jest także złożenie wniosku jako dokumentu elektronicznego – poprzez platformę e-puap, za pomocą bezpłatnego profilu zaufanego.

Druki wniosków o udzielenie dotacji dostępne są w pokoju nr 26 w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oświęcim, zakładka „Ochrona Środowiska”.

Aby zapoznać się z regulaminem udzielania dotacji, należy kliknąć tutaj. Dodatkowych informacji na temat naboru udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, w siedzibie Urzędu Gminy – pokój nr 26, pod numerem telefonu 33/844-95-66 lub za pośrednictwem adresu e-mail: powietrze@gminaoswiecim.pl.

Tagi