Wiadomości

Czwartek, 14 marca 2019

Dotacje do wymiany kotłów

Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji do wymiany starego kotła powinny już niedługo zdecydować się na złożenie wniosku. Nabór trwać będzie od dnia 1 kwietnia 2019 r. od godziny 7:30 do dnia 19 kwietnia 2019 r. do godziny 14:30.

Dofinansowanie dotyczy wymiany starych kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno) na nowe ogrzewanie: gazowe, elektryczne lub na biomasę, a także pompę ciepła czy przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Program dotacji obejmie budynki mieszkalne, tj. przeznaczone i wykorzystywane na cele mieszkaniowe w co najmniej 70% powierzchni. Dotację może uzyskać osoba fizyczna, posiadająca tytuł prawny do budynku. Program nie obejmie budynków, w których nie jest zainstalowane żadne źródło ciepła (np. nowobudowane budynki) lub gdy wymiana pieca/kotła została już wcześniej wykonana. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 5 tys. złotych.

Wnioski można składać jedynie w określonym na początku terminie i godzinach. Złożenie wniosku wcześniej (np. 1 kwietnia o godzinie 7:20) lub później (np. 19 kwietnia o godzinie 15:00) sprawi, że nie zostanie on rozpatrzony! W przypadku wysyłki pocztą decyduje data wpływu do Urzędu.

Wnioski w wersji papierowej należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Oświęcim. Możliwe jest także złożenie wniosku jako dokumentu elektronicznego – poprzez platformę e-puap, za pomocą bezpłatnego profilu zaufanego.

Druki wniosków o udzielenie dotacji dostępne są w pokoju nr 26 w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oświęcim, zakładka „Ochrona Środowiska”.

Aby zapoznać się z regulaminem udzielania dotacji, należy kliknąć tutaj. Dodatkowych informacji na temat naboru udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, w siedzibie Urzędu Gminy – pokój nr 26, pod numerem telefonu 33/844-95-66 lub za pośrednictwem adresu e-mail: powietrze@gminaoswiecim.pl.