Odnawialne źródła energii - spotkania dla mieszkańców

Odnawialne źródła energii - spotkania dla mieszkańców Sobota, 1 lipca 2017 Wójt Gminy Oświęcim informuje, że Gmina rozpoczęła przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na działania proekologiczne - instalację paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych czy pomp ciepła. Zainteresowanych mieszkańców zapraszamy na spotkania informacyjne.

Dofinansowanie na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii

Dofinansowanie na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii Piątek, 7 lipca 2017 Uprzejmie informujemy, że Gmina rozpoczęła przygotowania do realizacji projektu mającego na celu pozyskanie środków finansowych UE na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii (w tym: paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę) na budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Oświęcim. Projekt realizowany będzie w ramach Poddziałania pn. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych objętego Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 (RPO WM 2014 – 2020).

Umowa partnerska gmin – odnawialne źródła energii

Umowa partnerska gmin – odnawialne źródła energii Piątek, 10 listopada 2017 6 listopada br. 26 małopolskich gmin zawarło Umowę partnerską na rzecz realizacji „Projektu Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”.

archiwum wiadomości