Zrealizowane działania

 

 

 

W 2014 roku rekrutację uczestników do projektu systemowego „Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeprowadzono w miesiącach styczniu i lutym. Proces rekrutacji rozpoczął się od analizy dokumentacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu oraz wytypowaniu przez pracowników socjalnych osób/rodzin, które spełniają poniższe kryteria:

·         mieszkają na terenie gminy Oświęcim,

·         są w wieku aktywności zawodowej.

·         występują u nich co najmniej 2 z wymienionych problemów: ubóstwo, trudności opiekuńczo wychowawcze lub w prowadzeniu gospodarstwa domowego, bezrobocie, przemoc domowa, alkoholizm. 

 

czytaj więcej

 

 


W dniu 17 kwietnia 2014r. odbyły się pierwsze warsztaty dla 20 uczestników projektu „Poznaję siebie rozumiem innych integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim” objętych działaniami w 2014r. 


czytaj więcej

 

 

 

  

 

W ramach realizowanego projektu systemowego „Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu w ramach aktywnej integracji uruchomione zostały pierwsze indywidualne konsultacje specjalistyczne dla uczestników projektu i ich rodzin.

 

czytaj więcej

 

  

    

 PIKNIK RODZINNY

 

 


 

 

31 maja 2014r. na terenie Szkoły Podstawowej w Brzezince odbył się „Piknik Rodzinny”, który został zorganizowany w ramach współpracy Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu ze Szkołą Podstawową i Przedszkolem w Brzezince wraz z radami rodziców, Sołtysem wsi Brzezinka, Kołem Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezince.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował powyższe przedsięwzięcie w ramach działań środowiskowych projektu systemowego „Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 czytaj więcej

 

 

  WARSZTATY Z DORADCĄ ZAWODOWYM -  I ETAP

 

 

Podobnie jak w latach ubiegłym ważnym instrumentem wsparcia dla uczestników projektu systemowego „Poznaje siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim” w ramach działań aktywnej integracji są organizowane przez GOPS „Warsztaty z doradcą zawodowym”, z których skorzystało 19 osób.

 

 czytaj więcej

 

 


BEZPŁATNE ZAJĘCIA Z HIP-HOPEM I KARATE

 

W ramach projektu systemowego w okresie wakacyjnym organizowane były bezpłatne zajęcia karate oraz Hip-Hop w budynku Szkoły Podstawowej w Brzezince.

 

karate        Hip-hop

 

 

    SZKOŁA DLA RODZICÓW

 

 W okresie od 23.06.2014r. do 04.08.2014r. w ramach działań aktywnej integracji projektu systemowego „Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim” został zorganizowany pierwszy trening mający na celu podniesienie kompetencji wychowawczych uczestników biorących  udział w projekcie  w 2014r.

 

czytaj więcej

 

WARSZTATY WYKORZYSTYWANIA CZASU WOLNEGO

 

 

Uczestnicy projektu systemowego „Poznaje siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim” w okresie od lipca do sierpnia 2014r. uczestniczyli w „Warsztatach wykorzystania czasu wolnego z dziećmi” realizowanych w formie jednego turnusu wyjazdowego. W trakcie warsztatów zostały zorganizowane wycieczki, w których wzięli udział uczestnicy projektu wraz z dziećmi.

 

czytaj więcej

 

 

PIKNIK JESIENNY

 

Zorganizowany 07 października 2014r. na terenie wokół Szkoły Podstawowej w Brzezince. Piknik został sfinansowany ze środków projektu systemowego przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu oraz Szkoły Podstawowej w Brzezince.

 

czytaj więcej

 

zobacz zdjęcia

 

   

DEBATA - PRZEMOC W ŚRODOWISKU SZKOLNYM 

 

W dniu 30 października 2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu  w ramach działań środowiskowych projektu systemowego „Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego zorganizował debatę społeczną. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej w Brzezince.

 

 czytaj więcej

 

  

 

KURSY ZAWODOWE

 

 

Uczestnicy projektu systemowego "Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jak również w ubiegłych latach zostali pokierowani do odbycia kursów zawodowych i zajęć doszkalających. 

 

 czytaj więcej

 

 

 WARSZTATY Z DORADCĄ ZAWODOWYM - II ETAP


 

Na przełomie listopada i grudnia 2014r. w trakcie rozpoczynających się podsumowań została zorganizowana dla uczestników projektu systemowego "Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego II część "Warsztatów z doradcą zawodowym".

 

czytaj więcej

 

 

TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  


W grudniu 2014r. uczestnicy projektu systemowego "Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyli w ostatnim treningu kompetencji społecznych dzięki, któremu oprócz wiedzy nabyli umiejętności projektowania, przerabiania odzieży jak również wytwarzania według własnego pomysłu biżuterii z materiałów, które niejednokrotnie zawieruszone są w naszych gospodarstwach domowych.

 

czytaj więcej

 

 

 

WYJAZD KULTURALNY DO TEATRU  

 

W ramach działań o charakterze środowiskowym projektu systemowego „Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim” finansowanego z wkładu własnego został zorganizowany wyjazd do Teatru w dniu 11 grudnia 2014r. na spektakl „Co widział kamerdyner”

 

czytaj więcej