WycieczkI

 

 

UWAGA! Zmiana wycieczki 23 stycznia, zamiast do Kopalni Soli w Bochni pojedziemy do Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach.

 

Wycieczki

DATA GODZINA MIEJSCE SZCZEGÓŁY

17.01.2019

Czwartek

09:00-14:45

Wycieczka do Warowni Pszczyńskich Rycerzy na 10:30 (3h)

W ramach wycieczki interaktywne zajęcia, podczas których można poznać realia życia w Średniowieczu (np. wspólne pieczenie chleba)

 • Scenki sprzed wieków, odgrywane przez animatorów

 • Spotkania z nieustraszonymi rycerzami

 • Pokazy i sztuczki

 • Udział w szkole małych giermków, zakończony pasowaniem na rycerza

 • Średniowieczna, dziecięca uczta

 • Opowieści i prelekcje

 • Quizy historyczne i konkursy z nagrodami

Wyjazd spod OKSiR godz. 09:00

koszt 40 zł/os

-zapisy w OKSIR do 11.01.2019

23.01.2019

Środa

08:00-15:30

Wycieczka do Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach

 • Zwiedzanie odbywa się w grupach z przewodnikiem.
 • Maksymalna grupa, na jedno wejście może liczyć do 45 osób.
 • Zwiedzanie odbywa się w podziemnych korytarzach położonych 40 m pod ziemią. Najniższy chodnik ma wysokość ok. 140 cm.
 • Częścią zwiedzania jest przepływ łodziami  na trasie o dł. 270.
 • W podziemiach przez cały rok panuje stała temperatura ok. 10 C. Zalecamy ciepłe okrycia i wygodne obuwie na płaskiej podeszwie.

Wyjazd spod OKSiR godz. 08:00

koszt 32 zł/os

 -zapisy w OKSIR do 18.01.2019

 


.

 

Karta uczestnika do pobrania tutaj bądź w siedzibie OKSiR

w godzinach 7:00 - 15:00

 

W razie niewystarczającej ilości chętnych organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy.

 

Warownia Pszczyńskich Rycerzy

… wstąp w nasze progi, a my sprawimy, że przeniesiesz się w czasy średniowiecza i co nieco się o nim dowiesz…
Pakiet edukacyjny królewski 40 zł/os.
1. Oprowadzimy Was po zamku naszym, byście w świat nasz wstąpili, zakątki magiczne poznali, a o księżnej i księciu posłuchali.
2. W zamku na dole, na sali mieszczan, gdzie szabaśnik już gorący, o chlebie się ciekawostek wielu dowiesz, swój własny przyrządzid będziesz mógł i zakosztowad swego wyrobu.
3. W czymże damy i jegomoście w średniowieczu chadzali, jakie stroje posiadali? Tego dowiesz się na sali rycerskiej, a co więcej- odziejesz sam to i owo.
4. Jako, że w Warowni Pszczyoskich Rycerzy się znajdujecie to o rycerza życiu się dowiedzied musicie, zbroję jego poznad, a także miecza dosięgnąd pod okiem samego rycerza warownego.
5. Spędźcie czas w Warowni Pszczyoskich rycerzy na zabawach przy murach zamku naszego, na placu zabaw, który radości daje co niemiara, a magiczny jest w swym majestacie.
6. Byście pamiątkę z pobytu u nas mieli to zdjęcie grupowe Wam wykonamy.
(zdjęcie wysyłane jest mailem jeżeli każde dziecko ma otrzymad zdjęcie w formie papierowej to dopłata wynosi 2 zł.
7. Upominkiem pragniemy również Was obdarowad.
8. Posiłek: otwarty dukat z szynką i serem (forma pizzy) + kompot
9. Przewidywany czas atrakcji: ok.3,5h

 

Zwiedzanie zabytkowej kopalni srebra w Tarnowskich Górach

Zwiedzanie rozpoczyna się w budynku nadszybia kopalni, gdzie znajduje się nowoczesne centrum edukacji o tarnogórskim górnictwie kruszców srebra, ołowiu i cynku. Można zapoznać się tu m.in. z metodami wydobycia metali oraz odwadniania podziemi. Oczy turystów przykuwa specjalna instalacja obrazująca działanie pierwszej na Górnym Śląsku maszyny parowej, którą do miasta sprowadzono pod koniec XVIII w. Niezwykłą atmosferę zwiedzania zapewnia klimatyczne oświetlenie pomieszczeń. Wędrując razem z przewodnikiem, turyści oglądają m.in. dawne narzędzia, płuczkę, lampy używane pod ziemią, kubły do transportu urobku, a nawet górniczą przenośną toaletę.

Po wizycie w Muzeum Górnictwa turyści pobierają kaski, wsiadają do górniczej windy i poprzez szyb Anioł zjeżdżają na głębokość 40,5 m. Tu rozpoczyna się niezwykła podróż przez podziemia wpisane w lipcu 2017 roku na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. W czasie wędrówki turyści oglądają wykute w skale przodki górnicze, chodniki transportowe i potężne komory powstałe na przełomie XVIII i XIX w. Labirynt korytarzy, z których najniższy fragment ma wysokość ok 140cm, to pozostałość po działającej do 1913 r. królewskiej kopalni kruszców Fryderyk. Zwiedzający poznają tylko niewielką część potężnego kompleksu, który powstawał od 1784 r. Szlak dla turystów liczy 1740 m i łączy ze sobą trzy dawne szyby górnicze: Anioł, Żmija i Szczęść Boże. Surowe warunki panujące w podziemiach kopalni, charakteryzujące się niską temperaturą i dużą wilgotnością powietrza, pozwalają poczuć klimat dawnej górniczej pracy. By dodatków ożywić atmosferę zwiedzania, podziemia zostały wypełnione efektami dźwiękowymi. I tak z oddali można usłyszeć odgłosy ciężkiej pracy gwarków, kopalnianego zawału, jadących wózków oraz robót strzałowych.

Jedną z największych atrakcji trasy jest przepływ łodziami. Kursują one między dwoma przystaniami zlokalizowanymi przy szybach Szczęść Boże i Żmija. Podróż dawnym chodnikiem odwadniającym dostarcza gościom kopalni niezapomnianych przeżyć.