Walory Turystyczne

Gmina Oświęcim jest ciekawą okolicą dla pasjonatów historii, atrakcyjnym miejscem dla wycieczek rowerowych i spacerów. Tu i ówdzie piechurzy  i cykliści trafią do leśnych komplek­sów i zagajników, lub na groble przy stawach. Taka ilość stawów rybnych to raj dla wędkarzy. 
 

Prywatne łowiska w Rajsku i Grojcu oferują złowienie nie tylko tradycyjnego karpia. Wy­sokie walory przyrodnicze, rzadkie i nieliczne w ska­li Europy siedliska ptasie i roślinne występujące na terenie gminy,zaliczono do obszarów chronionych Natura 2000. Malownicze są starorzecza (Babice, Dwory Drugie) z uwagi na bogactwo roślinności i ptactwa wodnego.

Pełne wzniesień okolice Grojca dają możliwość podziwiania rozległych widoków i pięknych panoram.

Dostrzec stąd można za­rys Beskidu Małego, Biel­ska - Białej, Śląska i Jury Krakowsko-Wieluńskiej. Z tego też powodu wsie: Grojec i Łazy stały się miej­scem krajowych i między­narodowych plenerów malarskich.

Szczyt Góry Grojeckiej jest gratką dla pasjonatów archeologii; tutaj bowiem znajdują się ślady grodzi­ska z fazy kultury łużyckiej (I wieku p.n.e).

 

 

Przez teren Gminy przebiega kilka wyznaczo­nych tras turystycznych:

 

liczący 54 km Szlak Zabytków Ziemi Oświęcimskiej oznaczony na żółto,

 

Szlak Ewakuacji Więźniów Oświę­cimia oznaczony na niebiesko.

 

Atrakcję turystyczną stanowi również śluza i kanał żeglugowy na Wiśle (15,5 km) w Dworach II

 

oraz szlaki rowerowe:

 

Grojec Tarniówka - Grojec Bugaj (4,9 km);

 

Harmęże - Brzeszcze Zarudzie (7,7 km);

 

Pętla Oświęcim - Nidek - Oświęcim (48,2 km);

 

Czernichów - Nidek (32,9 km);

 

Greenways R4 Rudno - Harmęże (54,1 km);

 

 

Łatwy dostęp do zaplecza hotelowego i gastro­nomicznego w mieście Oświęcim czyni Gminę miejscem atrakcyjnym do całodniowego wypo­czynku na łonie natury.

Możliwe jest także korzystanie z boisk na otwar­tych obiektach sportowych i halach (Rajsko, Harmęże, Zaborze). W Gminie powstają nowoczesne place zabaw dla dzieci i rozbudowuje się prywatna baza noclegowa.

 

CZEGO POMINĄĆ NIE SPOSÓB…

 

Wszystko zaczęło się od pszczół... Tak rozpoczyna się hi­storia pasieki „Malwa” Krzysztofa Zycha w Grojcu i stworzonego przez niego Skansenu Pszczelarskiego.

W południowym za­kątku Grojca powstał ogród niczym ze snu. Piękno zostało tu za­klęte w starych ulach. Ponad siedemdziesiąt eksponatów urzeka swoistym stylem, for­mą, kolorem. Te najstarsze pochodzą z początków XX wieku. Zbiór uli dopełniają unikalne miodarki, pod­kurzacze, walce, podkarmiaczki i inny drobny sprzęt pszczelarski.
 

W prywatnym Ośrod­ku Rekreacji i Sportu w Babicach chęt­ni mogą uczyć się jazdy konnej. Atrakcją jest konny spacer brzegiem Wisły z Babic, aż do granic Woli (woj. ślą­skie), pozwalający po­dziwiać uroki okolicy.

Jest to propozycja dla jeźdźców ze stażem, początkujący muszą się dopiero z końmi zaprzyjaźnić. Robią to przez poznanie żelaznych reguł zachowań, naukę anatomii, proste prace w stajniach, obrządek, itd. Konie są łagodne, więc odwdzięczają się swym bezpiecznym grzbietem. Ośrodek prowadzi także tresurę koni prywatnych.

Miłośników węd­karstwa zapraszamy m.in. do Rajska. W kilkunastu tutejszych łowiskach, powstałych po eksploatacji żwiru, pływają okazy takich gatunków ryb jak: szczupaki, sandacze, karpie, węgorze, pstrągi, a nawet jesiotry!

 

 

 

GALERIA