Przedszkola Samorządowe

 

 

Przedszkole Samorządowe w Brzezince

 1.PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W BRZEZINCE
    Brzezinka, ul. Czernichowska 2, 32-600 Oświęcim
    tel.  +48 (33) 843 22 80
    fax: +48 (33) 843 22 80 
    poczta: psbrzezinka@psbrzezinka.gminaoswiecim.pl
    www: http://psbrzezinka.gminaoswiecim.pl
    BIP: http://bip.psbrzezinka.gminaoswiecim.pl
    Dyrektor: Jolanta Jędras

 

 

 

 

2.PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GROJCU
   ul. Główna 1, 32-615 Grojec
   tel.  +48 (33) 842 82 25
   fax: +48 (33) 842 82 25 
   poczta: psgrojec@psgrojec.gminaoswiecim.pl
    www: http://psgrojec.gminaoswiecim.pl
    BIP: http://bip.psgrojec.gminaoswiecim.pl

   Dyrektor: Agnieszka Pękala 

 

 


 

Przedszkole Samorządowe w Porębie Wielkiej

3.PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W PORĘBIE WIELKIEJ
   Poręba Wielka, ul. Wadowicka 69, 32-600 Oświęcim
   tel.  +48 (33) 842 84 02
   fax: +48 (33) 842 84 02 

   poczta: psporebawielka@psporebawielka.gminaoswiecim.pl
   www: http://psporebawielka.gminaoswiecim.pl
   BIP: http://bip.psporebawielka.gminaoswiecim.pl
   Dyrektor: Renata Krakowczak

 

 

 


 

Przedszkole Samorządowe w Rajsku

4.PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W RAJSKU
   Rajsko, ul. Rabatkowa 2, 32-600 Oświęcim
   tel.  +48 (33) 843 25 90
   fax: +48 (33) 843 25 90 
   poczta: psrajsko@psrajsko.gminaoswiecim.pl
   www: http://psrajsko.gminaoswiecim.pl
   BIP: http://bip.psrajsko.gminaoswiecim.pl
   Dyrektor: Barbara Toczek

 

 

   

5.PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE 
   IM. TREFLIKA W ZABORZU

   Zaborze, ul. Grojecka 54, 32-600 Oświęcim
   tel.: +48 (33) 842 29 37 
   fax:  +48 (33) 842 29 37
   poczta: pszaborze@pszaborze.gminaoswiecim.pl
   www: http://pszaborze.gminaoswiecim.pl
   BIP: http://bip.pszaborze.gminaoswiecim.pl

    Dyrektor: Jolanta Zapała

  

 

 

 

6. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE WE WŁOSIENICY
    ul. Suskiego 35, 32-642 Włosienica
    tel.  +48 (33) 842 31 89
    fax: +48 (33) 842 31 89 
    poczta: pswlosienica@pswlosienica.gminaoswiecim.pl
     www: http://pswlosienica.gminaoswiecim.pl
     BIP: http://bip.pswlosienica.gminaoswiecim.pl
     Dyrektor: Leokadia Kukla

 

  

 


      

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Harmężach
7.ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HARMĘŻACH
   ul. Borowskiego 30, 32-600 Oświęcim-Harmęże
   tel.  +48 (33) 843 09 55, 843 03 18
   fax: +48 (33) 843 09 55, 843 03 18
   poczta: zspharmeze@zspharmeze.gminaoswiecim.pl
   www:   http://zspharmeze.gminaoswiecim.pl
   BIP: http://bip.zspharmeze.gminaoswiecim.pl
   Dyrektor: Bartłomiej Karolus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLACÓWKI NIEPUBLICZNE  DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY OŚWIĘCIM:

 

 

 

  1. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "SMYK"
      Babice, ul. Różana 25, 32-600 Oświęcim
      tel. +48 (33) 843 02 79
      Dyrektor: Zuzanna Korzeniowska

 

 

   2. NIEPUBLICZNE EKOLOGICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "GNIAZDKO"

      Rajsko, ul. Janusza Korczaka 48, 32-600 Oświęcim
      tel. +48 (33) 843 08 41

      www: http://www.gniazdko.edu.pl

      Dyrektor: Magdalena Białostocka