Uchwała antysmogowa – przypomnienie

Przepisy określają terminy, do których można użytkować urządzenia grzewcze na paliwo stałe. Obowiązek wymiany urządzeń obejmuje zarówno kotły w budynkach mieszkalnych, jak i tych przeznaczonych na inne cele.

Uchwała antysmogowa obowiązuje od 1 lipca 2017 r. i obejmuje swoimi zapisami urządzenia grzewcze na paliwo stałe (węgiel i jego pochodne, biomasa, drewno). Dotyczy instalacji, które bezpośrednio wydzielają ciepło, przekazują ciepło do cieczy, do systemu dystrybucji gorącego powietrza lub do systemu centralnego ogrzewania. Oznacza to, że przepisy uchwały określają warunki zarówno dla kotłów centralnego ogrzewania, jak i np. kominków, również wykorzystywanych wyłącznie rekreacyjnie.

 

Uchwała obowiązuje na terenie województwa małopolskiego i dotyczy urządzeń grzewczych niezależnie od ich przeznaczenia. Oznacza to, że do uchwały antysmogowej należy dostosować ogrzewanie zarówno budynkach mieszkalnych, jak i przeznaczonych na inne cele – np. budynków gospodarczych, szklarni i tuneli foliowych, lokali usługowych, zakładów przemysłowych. Nie ma również znaczenia czy kocioł posiada podajnik – przepisy dotyczą urządzeń zarówno z ręcznym jak i automatycznym podawaniem paliwa.

 

 

Kominki, piece ogrzewania miejscowego

 

Jeśli posiadamy piec ogrzewania miejscowego, czyli np. kominek, kozę, kuchnię węglową albo piec kaflowy, istotnym terminem jest dla nas od 1 maja 2024 r. Od tego dnia użytkowane będą mogły być wyłącznie urządzenia:

 

➡️ spełniające wymagania ekoprojektu,

lub

➡️ posiadające sprawność na poziomie minimum 80%,

lub

➡️ wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do wartości ekoprojektu.

 

 

Kotły centralnego ogrzewania

 

➡️ niespełniające żadnej klasy lub posiadające klasę 1 lub 2 można użytkować wyłącznie do końca kwietnia 2024 roku.

➡️ klasy 3 i 4 można użytkować co końca 2026 roku.

➡️ klasy 5 i ekoprojekt można użytkować bezterminowo.

 

Potwierdzenie klasy urządzenia powinno znajdować się na dokumentach otrzymanych od sprzedawcy/producenta oraz na tabliczce znamionowej kotła.

 

Nowe ogrzewanie

 

W przypadku kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno, biomasa) montowanych od 1 lipca 2017 r. dozwolony jest montaż wyłącznie ogrzewania spełniającego wymogi ekoprojektu. Nie jest wystarczające spełnienie wymagań klasy 5!

 

W przypadku kotłów centralnego ogrzewania można wybrać wyłącznie urządzenia z automatycznym podawaniem paliwa (z podajnikiem) lub zgazowujące. Kocioł nie może być wyposażony w ruszt awaryjny.

 

Przepisy dotyczą zarówno urządzeń montowanych w nowych budynkach, jak i tych istniejących.

 

Listę urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu można znaleźć [TUTAJ].

 

Paliwo – węgiel i drewno

 

Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych. Nie można również spalać węgla oznaczonego jako „miał”.

 

Obowiązuje także zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Oznacza to, że drewno przed spaleniem powinno być sezonowane – jego suszenie powinno trwać co najmniej dwa sezony. Suche drewno charakteryzuje się znacznie wyższą kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń niż drzewo surowe.

 

Więcej informacji

dostępnych jest na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/malopolska/

 

Dotacje

 

Właściciele budynków położonych na terenie naszej gminy mogą starać się o wsparcie finansowe na działania związane z wymianą ogrzewania oraz termomodernizacją budynków. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą programów dotacji:

 

➡️ w urzędzie gminy, pokój nr 27 i nr 22

➡️ telefonicznie, pod numerem telefonu 33/844-95-27 (dotacje gminne) lub 33/844-95-22 (program "Czyste Powietrze")

➡️ mailowo, pod adresem: powietrze@gminaoswiecim.pl

➡️ na stronie internetowej gminy, zakładka "Dotacje"

 

Podstawa prawna

Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

 

Uchwała Nr LIX/842/22 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

 

Artykuł zrealizowano  w  ramach  projektu  „Wdrażanie  Programu  ochrony  powietrza  dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”  LIFE-IP  MALOPOLSKA / LIFE 14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

 

 

Tagi