Zmiana uchwały antysmogowej

Sejmik Województwa Małopolskiego uchwalił zmianę przepisów dotyczących terminu dopuszczalnego użytkowania kotłów pozaklasowych (w tym klasy 1 i 2). Urządzenia te będą mogły być eksploatowane do końca kwietnia 2024 r.

Uchwała obejmuje swoimi zapisami urządzenia grzewcze na paliwo stałe (węgiel i jego pochodne, biomasa, drewno). Pierwotne zapisy uchwały określały możliwość użytkowania kotłów pozaklasowych wyłącznie do końca roku 2022. Przepisy obowiązują na terenie województwa małopolskiego.

 

Nowe przepisy wejdą w życie w terminie 14-stu dni od ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

Spis treści:

1. Kominki, piece ogrzewania miejscowego

2. Kotły klasy 3, 4 i 5

3. Nowe ogrzewanie

4. Paliwo – węgiel i drewno

5. Więcej informacji

6. Dotacje

 

Kominki, piece ogrzewania miejscowego

 

Oprócz daty dla kotłów centralnego ogrzewania, zmianie ulega również termin, którym objęte są piece ogrzewania miejscowego, takie jak m.in. kominki, kozy, kuchnie węglowe i piece kaflowe. Od 1 maja 2024 r. użytkowane będą mogły być wyłącznie urządzenia spełniające wymagania ekoprojektu lub posiadające sprawność na poziomie minimum 80% lub wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do watości ekoprojektu.

 

Kotły klasy 3, 4 i 5

 

Zmianie nie ulegają przepisy dotyczących kotłów centralnego ogrzewania klasy 3, 4 i 5 wg normy PN-EN 303-5:2012. Urządzenia klasy 3 i 4 można eksploatować do końca roku 2026. Urządzenia klasy 5 - bezterminowo.

 

Nowe ogrzewanie

 

Zapisy dotyczące nowych urządzeń dopuszczonych do montażu również nie uległy zmianie. Od 1 stycznia 2017 r. dozwolony jest montaż wyłącznie ogrzewania spełniającego wymogi ekoprojektu. Nie jest wystarczające spełnienie wymagań klasy 5. W przypadku kotłów centralnego ogrzewania można wybrać wyłącznie urządzenia z automatycznym podawanie paliwa (z podajnikiem) lub kotły zgazowujące. Kocioł nie może być wyposażony w ruszt awaryjny.

 

Paliwo – węgiel i drewno

 

Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych. Nie można również spalać węgla oznaczonego jako „miał”. Obowiązuje także zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Oznacza to, że drewno przed spaleniem powinno być sezonowane – jego suszenie powinno trwać co najmniej dwa sezony. Suche drewno charakteryzuje się znacznie wyższą kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń niż drzewo surowe.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/malopolska/

 

Dotacje

 

Niezależnie od zapisów uchwały antysmogowej, przypominamy, że właściciele budynków położonych na terenie naszej gminy mogą starać się o wsparcie finansowe na działania związane z wymianą ogrzewania oraz termomodernizacją budynków. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą programów dotacji:

 

  • w urzędzie gminy, pokój nr 27 i nr 22
  • telefonicznie, pod numerem telefonu 33/844-95-27 (dotacje gminne) lub 33/844-95-22 (program "Czyste Powietrze")
  • mailowo, pod adresem: powietrze@gminaoswiecim.pl
  • na stronie internetowej gminy, zakładka "Dotacje"

 

Zrealizowano  w  ramach  projektu  „Wdrażanie  Programu  ochrony  powietrza  dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”  LIFE-IP  MALOPOLSKA / LIFE 14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

Tagi