Zmiana lokalizacji czujnika

Mieszkańcy Grojca od dzisiaj ponownie mogą sprawdzać jakość powietrza poprzez czujnik znajdujący się na Domu Ludowym.

Przez pewien czas w Grojcu dostępne były dwa czujniki. Jeden z nich został ufundowany przez Fundację Aviva w ramach konkursu „Wiem, czym oddycham”. Konkurs przewidywał finansowanie urządzenia przez Fundację w określonym czasie. Gdy ten dobiegł końca, jakość powietrza w Grojcu mierzył już tylko sensor Airly znajdujący się na szkole.

 

Z uwagi na  sugestie mieszkańców pojawiające się w ostatnim czasie, czujnik został przeniesiony z budynku szkoły podstawowej. Obecnie znajduje się na jednym z okien przedszkola, nad biblioteką. Mieszkańcy Grojca, którzy udają się na pocztę, stoją na przystanku lub po prostu przechodzą czy przejeżdzają obok, mogą zobaczyć w jakim kolorze świeci dioda czujnika. Kolor zielony oznacza dobrą jakość powietrza, kolejno żółty, pomarańczowy, czerwony i fioletowy wskazują na coraz większe zanieczyszczenie. Szczegółowe pomiary dostępne są w aplikacji Airly lub na stronie internetowej.

 

Czujniki dostępne są w każdym sołectwie naszej gminy, ich lokalizację można znaleźć tutaj. Zostały zakupione przez gminę w ramach dwóch projektów:

 

„Wdrażanie  Programu  ochrony  powietrza  dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”  LIFE-IP  MALOPOLSKA / LIFE 14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

"Wymiana niskosprawnych źródeł grzewczych w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie gminy Oświęcim, w ramach Poddziałania 4.4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020" RPMP.04.04.03-12-0142/17 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tagi

GALERIA