Sprawdź jakość powietrza!

Sensory mierzą stężenie tzw. niskiej emisji (pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 i PM10) oraz temperaturę, wilgotność i ciśnienie.

Kliknięcie w nazwę sołectwa spowoduje przeniesienie do strony pokazującej wyniki pomiarów sensora pyłu Airly w danym sołectwie lub do stacji Państwowego Monitoringu Powietrza w Oświęcimiu:

 

Babice

Broszkowice

Brzezinka

Dwory Drugie

Grojec

Harmęże

Pławy

Poręba Wielka

Rajsko

Stawy Grojeckie

Stawy Monowskie

Włosienica

Zaborze

Stacja pomiarowa Państwowego Monitoringu Powietrza w Oświęcimiu

 

Wyniki pomiarów zanieczyszczenia i parametrów dotyczących pogody są dostępne na platformie airly oraz  w Aplikacji Mobilnej Airly. Informacje o bieżącym stanie powietrza są sygnalizowane dodatkowo za pomocą wbudowanych w urządzenia diod LED.

 

 

 

 

 

 

 

Zrealizowano  w  ramach  projektu  „Wdrażanie  Programu  ochrony  powietrza  dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” / LIFE-IP  MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.

 

Zrealizowano  w  ramach  projektu "Wymiana niskosprawnych źródeł grzewczych w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie gminy Oświęcim, w ramach Poddziałania 4.4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020" RPMP.04.04.03-12-0142/17 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Tagi