Obowiązek wymiany urządzeń grzewczych

Przypominamy o terminach dotyczących wymiany starych urządzeń grzewczych na paliwo stałe.

Kotły centralnego ogrzewania

 

Obowiązkowi wymiany podlegają kotły centralnego ogrzewania na paliwo stałe (w tym węgiel, ekogroszek, drewno, pellet). Terminy wymiany zależne są od klasy urządzenia:

 

  • klasa 1, 2 i urządzenia bezklasowe - należy je wymienić do końca 2022 r.
  • klasa 3, 4 - należy je wymienić do końca 2026 r.

Tutaj można zobczyć jak sprawdzić jakiej klasy kocioł posiadamy.

 

Kominki, piece kuchenne, kozy

 

Kominki oraz tzw. piece ogrzewania miejscowego, do których zaliczyć można m.in. kozy, trzony kuchenne i piece kaflowe też podlegają przepisom dotyczącym obowiązku wymiany. W przypadku gdy urządzenie spełnia wymagania ekoprojektu lub posiada sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% z urządzenia można bez zmian korzystać. Jeżeli jednak nie spełnia ono żadnego z tych warunków, należy je do końca 2022 r. wymienić lub wyposażyć w urządzenie redukujące emisję do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu.

 

Nowe urządzenia

 

Jeżeli chcemy zamontować nowe urządzenie na paliwo stałe, należy pamiętać o następujących wytycznych:

 

  • kotły centralnego ogrzewania muszą spełniać wymagania ekoprojektu i posiadać wyłącznie automatyczne podawanie paliwa. Samo spełnienie klasy 5 nie jest wystarczające. Ponadto kocioł nie może posiadać tzw. rusztu awaryjnego. Obowiązek automatycznego podawania paliwa nie dotyczy kotłów zgazowujących.
  • nowy kominek lub piec ogrzewania miejscowego również musi spełniać wymagania ekoprojektu.

Lista urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu znajduje się na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt.

 

Sezonowanie drewna

 

Przypominamy również o obowiązku odpowiedniego przygotowania drewna używanego do ogrzewania. Obowiązuje zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Drewno przed spaleniem powinno być suszone przez co najmniej dwa sezony. Suche drewno charakteryzuje się znacznie wyższą kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń niż drzewo surowe. Do sprawdzenia wilgotności drewna można stosować urządzenia elektroniczne tzw. wilgotnościomierze do drewna.

 

Kogo dotyczą przepisy?

 

Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego i obowiązuje wszystkich na obszarze województwa małopolskiego (poza Krakowem). Dotyczy zarówno prywatnych budynków, jak również budynków gospodarczych, szklarni i tuneli foliowych, lokali usługowych, zakładów przemysłowych.

Wprowadzone ograniczenia obejmują instalacje, w których spalane są paliwa stałe. Dotyczą instalacji, które bezpośrednio wydzielają ciepło, przekazują ciepło do cieczy, do systemu dystrybucji gorącego powietrza lub do systemu centralnego ogrzewania. Przepisy dotyczą więc kotłów, pieców, kominków, ale również procesów produkcyjnych, wędzarni, suszarni, gastronomii, itp.

 

Uchwała antysmogowa

 

Podstawę prawną stanowi Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

 

Więcej informacji

 

Zrealizowano  w  ramach  projektu  „Wdrażanie  Programu  ochrony  powietrza  dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”  LIFE-IP  MALOPOLSKA / LIFE 14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Tagi