Wymiana źródeł ogrzewania - inwentaryzacja

Uchwała antysmogowa dla Małopolski nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek wymiany starych urządzeń na paliwo stałe. Osoby, które dokonały zmiany systemu ogrzewania mogą powiadomić Urząd Gminy poprzez formularz internetowy.

Aktualizacja inwentaryzacji źródeł ogrzewania jest niezbędna do określenia przez Urząd Gminy, jaki odsetek budynków w gminie spełnia wymogi uchwały antysmogowej. Pomaga to również w odpowiednim planowaniu działań związanych z ochroną powietrza.

 

 

Informacje o zmianie ogrzewania można przekazać wypełniając formularz znajdujący się pod tym adresem. Dane można przekazać także telefonicznie, dzwoniąc na numer 33/844-95-27 lub mailowo, pisząc na adres powietrze@gminaoswiecim.pl (w treści maila należy podać adres budynku, termin zmiany ogrzewania oraz rodzaj i moc nowego ogrzewania).

 

 

Obowiązek wymiany starych kotłów

 

 

Zgodnie z uchwałą antysmogową dla Małopolski, kotły centralnego ogrzewania klasy 1 i 2 oraz kotły bezklasowe należy usunąć do końca roku 2022. Kotły klasy 3 i 4 trzeba zlikwidować do końca roku 2026. Kotły klasy 5 można użytkować bezterminowo. Informacje, w jaki sposób można sprawdzić klasę posiadanego kotła dostępne są tutaj.

 

 

Kominki i piece ogrzewania miejscowego (np. piece kaflowe, kozy, trzony kuchenne) od 1 stycznia 2023 roku mogą być użytkowane jedynie, jeżeli spełniają wymagania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%. W przeciwnym wypadku należy je wymienić lub wyposażyć w urządzenie redukujące emisję (np. elektrofiltr). Dane dotyczące sprawności cieplnej zawiera dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka lub pieca. W przypadku braku takiej dokumentacji, przyjmuje się, że urządzenie należy wymienić do końca 2022 roku.

 

 

Więcej informacji na temat uchwały antysmogowej dostępnych jest tutaj.

 

 

Czy można montować kocioł na ekogroszek?

 

 

Urządzenia na paliwo stałe (biomasę i węgiel, w tym ekogroszek) można montować, pod warunkiem spełnienia przez nie wymagań ekoprojektu. Dotyczy to zarówno kotłów centralnego ogrzewania, jak i pieców czy kominków. Ponadto kotły powinny posiadać automatyczny podajnik paliwa bez możliwości zamontowania rusztu awaryjnego (za wyjątkiem kotłów zgazowujących). Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego prowadzi listę urządzeń spełniających wszystkie powyższe wymogi, która dostępna jest pod tym adresem.

 

 

Co ważne, od 1 stycznia 2021 roku nie będzie możliwości finansowania kotłów na paliwo stałe innych niż na biomasę. Oznacza to, że możliwy jest zakup kotła na ekogroszek, ale tylko z własnych środków – nie otrzymamy na niego dotacji. Natomiast od 1 stycznia 2023 roku dotowane kotły na biomasę nie będą mogły przekroczyć emisji pyłu o wartości 20 mg/m³ (przy 10% O2).

 

 

Dotacje

 

 

Na wymianę ogrzewania i termomodernizację budynku można uzyskać dotację w ramach ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”. Nabór do programu prowadzony jest w trybie ciągłym. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22/340-40-80.

 

 

Wydatki poniesione na modernizację domu (w tym zmianę ogrzewania) można odliczyć od dochodu w ramach składania rocznego zeznania podatkowego. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest tutaj.

 

 

Niezależnie od powyższego, również gmina Oświęcim prowadzi własne programy dotacji do zmiany starych kotłów na ekologiczne ogrzewanie. Najbliższy nabór wniosków planowany jest w pierwszych miesiącach 2021 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 33/844-95-27.

 

Zrealizowano w ramach projektu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE 14 IPE PL 021 / LIFE-IP MALOPOLSKA dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.

 

Tagi