Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Wójt Gminy Oświęcim przypomina o październikowej zbiórce odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Oświęcim.

W związku z powyższym mieszkańcy Gminy Oświęcim, którzy chcą oddać odpady wielkogabarytowe, powinni zgłosić ten fakt co najmniej 2 dni przed terminem odbioru,
do właściwej firmy, która obsługuje dany teren.

 

Sołectwa:
Broszkowice, Babice, Brzezinka, Harmęże, Pławy, Rajsko, Stawy Grojeckie (ulice: Adolfin, Bagienna, Beskidzka, Kolista, Kamienna, Marii Radziwiłł, Zerwisko)

 

Zakład Usług Komunalnych w Oświęcimiu Sp. z o.o.

pod nr tel.: 33 842 30 97 lub 33 476 80 42

 

 

Sołectwa:
Dwory Drugie, Grojec (bez ulic: Adolfin, Bagienna, Beskidzka, Kolista, Kamienna, Marii Radziwiłł, Zerwisko), Poręba Wielka, Stawy Monowskie, Włosienica, Zaborze

 

PUH „EKO-KOMBID” Beata Obstarczyk

pod nr tel.: 33 844 54 20 lub 33 844 00 14

 

Poniżej znajduje się link do strony internetowej z zamieszonymi harmonogramami.

 

https://gminaoswiecim.pl/pl/1960/15827/harmonogram-odbioru-odpadow-w-22-roku.html

 

Do końca września, pod wyżej wskazanymi numerami telefonów, można także zgłaszać zapotrzebowanie na worki na odpady ulegające biodegradacji w ilości max. 10 szt./nieruchomość.

Worki zostaną dostarczone w październiku, a odbiór odpadów ulegających biodegradacji będzie realizowany w listopadzie wg obowiązujących harmonogramów.