Harmonogram odbioru odpadów w 2020 roku

Urząd Gminy Oświęcim informuje, że usługę w zakresie odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Oświęcim, od dnia 1 stycznia 2020 r. wykonywać będzie konsorcjum firm ZUK Sp. z o. o., ul. Bema 12 A, 32 – 600 Oświęcim i Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „EKO – KOMBID” Beata Obstarczyk, ul. Długa 10 A, 32 – 642 Włosienica.

 

Firmy obługujące gminę Oświęcim wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego.

 

Na terenie sołectw: Broszkowice, Babice, Brzezinka, Harmęże, Pławy, Rajsko, Stawy Grojeckie usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczona będzie przez firmę ZUK Sp. z o. o., ul. Bema 12 A, 32 – 600 Oświęcim.

 

< Harmonogram odbioru odpadów - Gmina Oświęcim 2020 ZUK>

 

Numer telefonu kontaktowego ZUK Sp. z o.o.: 33/842 30 97 lub 33/476 80 42

 

Sołectwa: Dwory Drugie, Grojec (bez ulic: Adolfin, Bagienna, Beskidzka, Kolista, Kamienna, Marii Radziwiłł, Zerwisko), Poręba Wielka, Stawy Monowskie, Włosienica, Zaborza będzie obsługiwała firma Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „EKO – KOMBID” Beata Obstarczyk, ul. Długa 10 A, 32 – 642 Włosienica.

 

< Harmonogram odbioru odpadów - Gmina Oświęcim 2020 EKO-KOMBID>

 

Numer telefonu kontaktowego P.U.H. „EKO – KOMBID”: 33/844 54 20 lub 33/844 00 14

 

Harmonogramy odbioru odpadów są także dostępne na stronie internetowej firmy: http://www.zuk.oswiecim.pl/

 

PSZOK:

 

Poza zbiórkami objazdowymi, selektywnie zebrane odpady takie jak: papier, szkło, plastik, opakowania z metali i wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Oświęcimiu przy ul. Bema 12 A (na terenie firmy ZUK Sp. z o.o. ). PSZOK jest czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00, w soboty w godz. 8.00 - 13.00 (z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy). Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: /files/files/Ulotka%20PSZOK%281%29.pdf