Nabór wniosków o dotację do wymiany kotłów - wznowienie

Wójt Gminy Oświęcim informuje o wznowieniu naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych na realizację zadań polegających na zmianie starego systemu ogrzewania na proekologiczne od dnia 1 czerwca 2020 r. od godziny 7:30.

Zasady związane z sytuacją epidemiczną

 

Od 1 czerwca 2020 r. będzie można składać wnioski o dotację do wymiany kotłów. Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną. Osoby, które zdecydują się na składanie wniosków w sposób tradycyjny, w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim, prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa:

- zachowanie bezpiecznych odległości w kolejce (minimum 2 metry);

- wchodzenie do Urzędu pojedynczo;

- zasłanianie ust i nosa.

 

Złożenie wniosku drogą tradycyjną, w formie papierowej, polega jedynie na dostarczeniu go do siedziby Urzędu Gminy. Wnioski nie będą  w tym momencie weryfikowane pod względem prawidłowości wypełnienia, brak będzie również możliwości uzyskania natychmiastowej informacji o kwalifikacji. Braki lub błędy we wniosku nie spowodują jego dyskwalifikacji i utraty miejsca w kolejce. Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w późniejszym czasie.

 

Wniosek w siedzibie Urzędu Gminy nie musi być składany przez Wnioskodawcę. Ważne jest, żeby Wnioskodawca taki wniosek osobiście podpisał, natomiast złożyć może go inna osoba. Ma to szczególne znaczenie, gdy Wnioskodawca należy do osób szczególnie narażonych na ciężki przebieg choroby Covid-19.

 

 

Dostępne sposoby składania wniosku

 

Nabór wznowiony od dnia 1 czerwca 2020 r. rozpocznie się o godzinie 7:30. Trwać będzie do wyczerpania zabezpieczonych środków finansowych lub do dnia 30 października 2020 r. do godziny 14:30. Wnioski można składać w formie papierowej w Urzędzie Gminy Oświęcim (również pocztą) lub w formie elektronicznej, poprzez platformę e-puap. W przypadku wysyłki pocztą decyduje data wpływu do Urzędu. Złożenie wniosku elektronicznie możliwe jest po uzyskaniu profilu zaufanego.

 

Warunki uzyskania dotacji

 

Dofinansowanie obejmuje wymianę starych urządzeń na paliwo stałe, czyli kotłów centralnego ogrzewania (bezklasowych lub klasy niższej niż 3) lub pieców ogrzewania miejscowego (kominki, kozy, trzony kuchenne, piece kaflowe). Jako nowe ogrzewanie można zastosować kocioł gazowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe (biomasę lub ekogroszek), a także pompę ciepła czy przyłączenie do sieci ciepłowniczej. Dotację na kocioł na ekogroszek można uzyskać, jeżeli budynek nie jest podłączony do sieci gazowej.

 

Program dotacji obejmie budynki mieszkalne, tj. przeznaczone i wykorzystywane na cele mieszkaniowe w co najmniej 70% powierzchni. Dotację może uzyskać osoba fizyczna, posiadająca tytuł prawny do budynku. Program nie obejmie budynków, w których nie jest zainstalowane żadne źródło ciepła (np. nowobudowane budynki) lub gdy wymiana pieca/kotła została już wcześniej wykonana. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 3 tys. złotych, lecz nie więcej niż 50% kosztów w przypadku nowego ogrzewania na ekogroszek. W pozostałych przypadkach kwota dotacji to maksymalnie 5 tys. złotych, lecz nie więcej niż 70% kosztów.

 

Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć na odpowiednim druku, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oświęcim, zakładka „Ochrona Środowiska”.

 

Dodatkowych informacji na temat naboru udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, pod numerem telefonu 33/844-95-27 lub za pośrednictwem adresu e-mail: powietrze@gminaoswiecim.pl.

 

Przydatne linki:

 

Instrukcja wysyłania wniosku przez platformę e-puap

Wniosek w wersji pdf lub w wersji edytowalnej

Oświadczenie współwłaściciela (załącznik do wniosku)

Regulamin udzielania dotacji

Jak sprawdzić klasę kotła?

Logowanie do systemu e-puap

Informacje na temat profilu zaufanego