Nabór wniosków do wymiany kotłów – WAŻNE

Od dnia 1 kwietnia br. od godziny 7:30 trwać będzie nabór wniosków o dotację do wymiany kotłów. W związku z panującą sytuacją epidemiczną, apelujemy...

Zarówno termin, jak sposoby składania wniosków określone są w Regulaminie dotacji i nie mogą być zmienione, nawet z uwagi na panującą obecnie sytuację epidemiczną. Zgodnie z regulaminem, wnioski o dotację można składać drogą tradycyjną, pocztową oraz elektroniczną.

 

W związku z powyższym, apelujemy do tych z Państwa, którzy planują złożenie wnioskuprosimy o składanie wniosków drogą elektroniczną.

 

Pozwoli to na zapewnienie Państwu bezpieczeństwa oraz zachowanie przepisów wynikających ze stanu epidemi.

 

Złożenie wniosku drogą tradycyjną, w formie papierowej, polega jedynie na dostarczeniu go do siedziby Urzędu Gminy. Wnioski nie będą  w tym momencie weryfikowane pod względem prawidłowości wypełnienia, brak będzie również możliwości uzyskania natychmiastowej informacji o kwalifikacji. Braki lub błędy we wniosku nie spowodują jego dyskwalifikacji i utraty miejsca w kolejce. Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w późniejszym czasie.

 

Wnioski można składać w formie elektronicznej poprzez platformę e-puap. Aby tego dokonać, należy posiadać podpis elektroniczny lub profil zaufany. Profil zaufany można założyć za pośrednictwem aplikacji swojego banku lub założyć przez stronę internetową i potwierdzić w Urzędzie Gminy. Mimo, że potwierdzenie również wymaga wizyty w Urzędzie, stanowi ono mniejsze zagrożenie – nie trzeba stać w kolejce, sama wizyta w Urzędzie to zaledwie kilka minut. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać telefonicznie pod numerem 33/844-95-18.

 

Tych z Państwa, którzy z różnych powodów zdecydują się na złożenie wniosku w formie tradycyjnej, prosimy o pamiętanie o zachowaniu bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m). Przypominamy, że wniosek w siedzibie Urzędu Gminy nie musi być składany przez Wnioskodawcę. Ważne jest, żeby Wnioskodawca taki wniosek osobiście podpisał, natomiast złożyć może go inna osoba. Ma to szczególne znaczenie, gdy Wnioskodawca należy do osób szczególnie narażonych na ciężki przebieg choroby Covid-19.

 

Informacje na temat wniosków, prawidłowego sposobu ich wypełnienia oraz procedury kwalifikacji można uzyskać telefonicznie pod numerem 33/844-95-27 lub mailowo pod adresem: powietrze@gminaoswiecim.pl Pod poniższym linkiem można sprawdzić, w jaki sposób wysłać wniosek przez platformę e-puap.

 

Przydatne linki:

 Jak uzyskać profil zaufany?

Logowanie do systemu e-puap

Banki oferujące możliwość założenia profilu zaufanego przez ich aplikację.

Wniosek o dotację w wersji pdf lub w wersji edytowalnej

Oświadczenie współwłaściciela (załącznik do wniosku)

Regulamin udzielania dotacji

Instrukcja wysłania wniosku przez platformę e-puap

Informacje o naborze wniosków

 

 

Tagi

GALERIA