„Za zasługi dla obronności kraju”

Rodzice, którzy wychowali co najmniej troje dzieci na wzorowych żołnierzy, zostali odznaczeni Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”. Uroczystość miała miejsce 3 czerwca w Urzędzie Gminy Oświęcim.

Odznaczenie nadawane przez Ministra Obrony Narodowej to wyraz najwyższego uznania, szacunku i podziękowania, za zasługi dla obronności kraju, za ciężką i wzorową służbę.


– Wszyscy chcemy żyć w wolnym, pięknym kraju – powiedział wójt Mirosław Smolarek. – To, że wstąpiliśmy 20 lat temu do NATO i pięć lat później do Unii Europejskiej, jest wyrazem dążenia wielu pokoleń, żebyśmy żyli w bezpiecznej Polsce. Zawdzięczamy to również Wam. To Wy jesteście pierwszymi mentorami swoich dzieci, które wiedzą, jak ważna jest obronność naszego kraju, gdzie możemy się rozwijać i spełniać marzenia. Bardzo dziękuję, że tu dzisiaj jesteście.


Major Cezary Pązik reprezentujący Wojskową Komisję Uzupełnień w Oświęcimiu podziękował za gościnne przyjęcie wójtowi, jego zastępcy Halinie Musiał i przewodniczącej Rady Gminy Bernardynie Bryzek. Następnie zwrócił się do odznaczonych:
– To dzięki Wam, szanowni rodzice, Wasze dzieci poprzez służbę wojskową wzmocniły potencjał Rzeczypospolitej Polskiej. Mam cichą nadzieję, że dzieci Waszych dzieci pójdą w ich ślady i obronność naszego kraju będzie wciąż wzrastała, abyśmy wszyscy czuli się bezpiecznie.


Ozdobą uroczystości był występ Klaudii Cichy, utalentowanej uczennicy z Włosienicy, która zaśpiewała pieśń "Rozkwitały pąki białych róż". Melodię "Szła dzieweczka" podjęli wszyscy zebrani. Spotkanie zakończyły "żołnierskie" wspomnienia zasłużonych rodziców.

 

GALERIA