Konkurs plastyczny „Odejdź zimo, odejdź smogu!”

Wójt Gminy Oświęcim ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pt. „Odejdź zimo, odejdź smogu!”. Konkurs ma na celu propagowanie wiedzy na temat zjawiska zanieczyszczenia powietrza i związanych z tym zagrożeń, a także wpływu nieekologicznych sposobów ogrzewania budynków na zwiększenie zanieczyszczenia powietrza.

Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej na temat smogu, w tym poprzez personifikacje lub animizacje. Praca powinna nawiązywać do tradycji świętowania pierwszego dnia wiosny oraz topienia Marzanny. Wymagana jest forma trójwymiarowa pracy (np. kukiełka, rzeźba, lalka, konstrukcja), o wymiarach: minimalnych dł. 30 cm, szer. 20 cm, wys. 10 cm; maksymalnych dł. 80 cm, szer. 50 cm, wys. 40 cm. Materiały użyte do pracy muszą być naturalne, biodegradowalne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska wodnego. Katalog dopuszczalnych materiałów określony jest w regulaminie konkursu (do pobrania).

Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach wiekowych: dla uczniów klas I-III oraz klas IV-VII. W każdej kategorii wyłonione zostaną trzy zwycięskie prace oraz pięć prac wyróżnionych. Ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe. Kryteria oceny prac to: zgodność z tematyką, trafność przedstawienia, nawiązanie do przyczyn lub skutków zanieczyszczenia powietrza, kreatywność, oryginalność, jakość, estetyka i stopień trudności wykonania.

Prace wraz z formularzami zgłoszeniowymi (do pobrania) można składać w terminie 5-9 marca br. u przedstawiciela szkoły lub w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim (pokój nr 26).

Informacji na temat konkursu udziela Ekodoradca w Urzędzie Gminy Oświęcim – Żelisława Noworyta, tel. 33/844-95-66, e-mail: z.noworyta@gminaoswiecim.pl

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE 14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.

 

Tagi

GALERIA