Dobry Start 300+

 

Od 1 lipca 2021r. wnioski o Dobry Start 300+ składamy do ZUS

Począwszy od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie Dobry Start przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski składamy tylko w wersji elektronicznej.

 

 

 

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu został wyznaczony do realizacji zadań wynikających z realizacji Programu „Dobry Start”.

To 300zł. jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

 

Wnioski o ustalenie uprawnienia do świadczenia Dobry Start można składać :

  1.  elektronicznie od dnia 01 lipca każdego roku za pomocą :

►  portal empatia.mrpips.gov.pl

► portalu PUE-ZUS 

► systemu bankowości elektronicznej

  1. tradycyjnie (papierowo) od dnia 1 sierpnia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu, ul. Beskidzka 100 - pokój nr 6, tel. (33) 846 64 35.

Druki wniosków można już pobrać z GOPS lub ze strony internetowej www.gops.gminaoswiecim.pl

 

Z uwagi na fakt, iż z dniem 1 sierpnia GOPS rozpoczyna przyjmowanie tradycyjnych wniosków również w sprawach 500+, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego- zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną.

 

Aby nabyć uprawnienia do świadczenia Dobry Start na rok szkolny 2020/2021 wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2020r.

 

 

 

Ponadto informujemy, że Małopolski urząd Wojewódzki w Krakowie uruchomił specjalną Infolinię 300+ pod numerem 12 392 12 80

 

Natomiast Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało materiały dot. Programu Dobry Start, z którymi można zapoznać się pod adresem : https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start