Opłaty

 

Uchwała Nr XXXII/218/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 października 2012r. w sprawie: opłat za świadczenia usług opiekuńczych i  dydaktyczno-wychowawczych wprowadzonych przez Gminę Oświęcim przedszkolach. (DZ. URZ. WOJ. 2012.6281 Ogłoszony: 2012-11-23)

 

 

OPŁATA  ZA ŻYWIENIE

 

 

  1 dzień    
śniadanie 2,00 zł    
obiad 3,50 zł    
podwieczorek 1,50 zł    

 

 

 Usługi świadczone przez przedszkole w zakresie podstawy programowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie w godz. 8:00-13:00