Ramowy rozkład dnia

    RAMOWY ROZKŁAD DNIA  

 

                                                         

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.00 - 8.00   Schodzenie się dzieci

Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci.

Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dzieci.

Zestaw zabaw porannych, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem.

8.30 – 9.00   Śniadanie

Czynności higieniczno- samoobsługowe.

Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

9.00 – 10.00  Zajęcia dydaktyczne

Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu
o podstawę programową.

Organizowanie zabaw twórczych, zabaw ruchowych z wykorzystaniem tematyki zajęć.

10.00 – 11.30 Zabawy dowolne w sali i na świeżym powietrzu

Zabawy w kącikach tematycznych. Zabawy ruchowe w ogrodzie
z wykorzystaniem sprzętu terenowego, spacery.

11.15 – 11.45 Obiad- grupa Misie Pysie, Skrzaty

11.30 – 12.00 Obiad- grupa Tygryski, Trefliki, Dinusie

Czynności higieniczno-samoobsługowe. Ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami.

12.30- 13.00 Odbiór dzieci

12.00 – 14.10

Odpoczynek, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela. Relaks przy muzyce. Zabawy integracyjne, praca indywidualna lub w małych grupach. Pobyt na świeżym powietrzu.  Zabawy i ćwiczenia logopedyczne.
Zajęcia dodatkowe.

14.10 – 14.30 Podwieczorek

14.30 – 16.15 Rozchodzenie się dzieci

Zajęcia o charakterze wychowawczym, zabawy swobodne, zabawy kołowe z tańcem i śpiewem, pobyt na świeżym powietrzu.