Oferta edukacyjna

                                          

 

 

 

Przedszkole w Zaborzu jest placówką z pięcioma oddziałami. Ilość dzieci w grupach nie przekracza 25 dzieci.

 

 

1.    Zapewniamy opiekę i bezpieczeństwo podczas pobytu dziecka w przedszkolu w godzinach 6:00-16:30.

 

2.   Realizujemy zadania według programów dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci.

 

3.   Prowadzimy zajęcia indywidualne, korekcyjno - kompensacyjne, oraz oferujemy pomoc psychologiczno - pedagogiczną dla dzieci.

 

4.   Pracujemy indywidualnie z dziećmi zdolnymi.

 

5.   Rozwijamy wyobraźnię dzieci i wprowadzamy w świat fantazji poprzez bajkowe kolorowe sale.

 

6.   Współpracujemy z logopedą, oraz różnymi instytucjami użyteczności publicznej tj. Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna, Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji.

 

7.   Rozwijamy talenty dzieci poprzez zajęcia dodatkowe (j.angielski, rytmika, zajęcia plastyczno – techniczne,  robotyka, zajęcia teatralne, religia)

 

8.   Przygotowujemy dzieci do szkoły 5 i 6-latków zwracając uwagę na możliwości i tempo pracy dzieci.

 

9. W grupie dzieci 5,6- letnich religia.

 

Zajęcia dodatkowe realizowane w naszym przedszkolu

 

Język angielski

 

p. Paulina Ziembińska

 

 

 

   

 

 

Zajęcia muzyczno - rytmiczne 

p. Maria Zemła, Ewa Tatarczuk

 

 

        

 

 

 

 

Zajęcia plastyczne

p. Aneta Głogowska,  p.Anna Nagi,

 

 
 

 Kółko teatralne

p. Maria Zemła

 

 

 

 

 

Kółko logopedyczne 

p. Karolina Mostowik, Anna Płonka

 

 

Robotyka 

p. Aneta Głogowska

 

 

Kółko logorytmiczne