Oferta edukacyjna

                                          

 

 

 

Przedszkole w Zaborzu jest placówką z pięcioma oddziałami. Ilość dzieci w grupach nie przekracza 25 dzieci.

 

 

1.    Zapewniamy opiekę i bezpieczeństwo podczas pobytu dziecka w przedszkolu w godzinach 6:00-16:30.

 

2.   Realizujemy zadania według programów dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci.

 

3.   Prowadzimy zajęcia indywidualne, korekcyjno - kompensacyjne, oraz oferujemy pomoc psychologiczno - pedagogiczną dla dzieci.

 

4.   Pracujemy indywidualnie z dziećmi zdolnymi.

 

5.   Rozwijamy wyobraźnię dzieci i wprowadzamy w świat fantazji poprzez bajkowe kolorowe sale.

 

6.   Współpracujemy z logopedą, oraz różnymi instytucjami użyteczności publicznej tj. Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna, Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji.

 

7.   Rozwijamy talenty dzieci poprzez zajęcia dodatkowe (j.angielski, rytmika, zajęcia plastyczno – techniczne,  robotyka, zajęcia teatralne, religia)

 

8.   Przygotowujemy dzieci do szkoły 5 i 6-latków w dwóch grupach, zwracając uwagę na możliwości i tempo pracy dzieci.

 

9. W grupie dzieci 5,6- letnich religia.

 

Zajęcia dodatkowe realizowane w naszym przedszkolu

 

Język angielski

 

p. Paulina Ziembińska

 

 

 

   

 

 

Zajęcia muzyczno - rytmiczne 

p. Maria Zemła, 

 

 

        

 

 

 

 

Zajęcia plastyczne

p. Karolina Jurecka,  p.Anna Nagi,

 

 
 

 Kółko teatralne

p.Ewa Tatarczuk, p. Maria Zemła

 

 

 

 

 

Kółko logopedyczne 

p. Karolina Mostowik

 

 

Robotyka 

p. Anna Płonka , Aneta Głogowska

 

 

Kółko logorytmiczne 

p. Anna Płonka